Nationaalsotsialism, kaasaja tõde.

Nats, ehk siis algselt “Natsionaalsotsialist”, Eesti keeli Rahvussotsialist … “natsideks” hakati natsionaalsotsialiste nimetama Jossif Vissarionovitš  Stalini algatusel, kellele ei meeldinud “sotsialism” selles määratluses

Eesti keeles siis Rahvussotsialist… on liitmõiste, mille mõlemad pooled eraldivõetuna annavad negatiivseid konnotatsioone, koos aga : “Rahvuse organiseeritud tahe!”

200px-WillePange tähele:

“Natsionalism on seotud rahvusliku identiteediga, erinevalt patriotismist, mis on seotud sotsiaalsete tingimustega ning riigi otsuseid ja ettevõtmisi toetava isikliku käitumisega.”

Jättes kõrvale omaaegsel Saksamaal väidetavalt toimepandud mõningaid sigadused, on rahvussotsialism (=natsionaalsotsialism=natsism) igati rahvuse säilimist soodustav ja rahvuslikku iseolemist edendav ideoloogia.

 • Saksamaa sakslastele … oli kunagi selline eelistus
 • Taani taanlastele (selline seisukoht oli Taanis valitsev vähemalt aastani 2008) ja see tähendas, et võrdsete eelduste korral oli eesõigus taanlasel … kahjuks tühistati selline lähenemine mingi “rahvusvahelise” kohtu otsuse alusel

Eesti kontekstis tähendaks Rahvussotsialism:

Eestimaa eestlastele … sisaldab ka paraja annuse rassismi:
ei, me EI kohtle kõiki võrdselt, sõltumata nahavärvist, etnilisest kuuluvusest ja muust tilulilust, nagu seda soovib ÜRO ja muud poliitkorrektsed nutulaulikud.

See tähendab sotsiaalsete garantiide, teenuste, hüvede jagamist, töölevõtmist jne. sellises järjekorras

 1. Ennekõike Eestlastelé,
 2. Siis teistele kodanikele
 3. Siis eelistatud mittekodanikele
 4. … ja, mis üle jääb – muudele molluskitele

Oluline on eristada Natsionaalsotsialismi fašismist:

 • Fašism näeb indiviidi, kui riigi alluvat
 • Rahvussotsialism käsitleb nii indiviidi kui riiki rahvuse alluvatena.

Natsionaalsotsialismi kohta

Natsionaalsotsialism on maailmavaade, mis põhineb Saksa natsionalisti, filosoofi ja riigimehe Adolf Hitleri ideedel ja kontseptsioonidel.
Teise maailmasõja ajal aset leidnud traagiliste ja tarbetute kannatuste tõttu ning kuna teatud võimsad elemendid meie ühiskonnas säilitavad tänaseni huvi tõe varjamise ja varjamise vastu, eksisteerib 70 aastat pärast sõja lõppu Euroopas ja Ameerikas tänapäeval ikka veel massiivne eksitus sellest, mis oli ja on natsionaalsotsialism.
Natsionaalsotsialistlik uskumuste kogu on rajatud kolmel põhimõttel:
1. 1. Esimene põhimõte on LOODUSLIK KORD.
Meie, natsionaalsotsialistid, usume, et universumit reguleerivad loodusseadused ning selleks, et inimene oleks õnnelik ja edukas, peab ta kõigepealt õppima, millised need seadused on ja neid järgima. Me usume, et inimene on osa looduslikust maailmast ja et ta ei ole sellest kuidagi eraldiseisv ega erine sellest. Selle tõttu usume, et ühiskond peaks olema struktureeritud vastavalt loodusseadustele ja mitte neile vastanduma nagu tänapäeval.
2. Teine põhimõte on RASSIAALNE IDEALISM.
Rassiline idealism põhineb armastusel oma rahva ja oma rassi vastu. See tähendab rassilise kogukonna huvide ja heaolu asetamist, kuhu sa kuulud, oma isiklikest huvidest ja soovidest ettepoole. Rassiliste idealistidena ei ole meil soovi kahjustada, ära kasutada ega taga kiusata ühtegi teist rassigruppi vaatamata püsivale meediapropagandakampaaniale, mis on suunatud kuritarvitamisele ja tahtlikule võltsimisele. Me usume, et inimkond ei ole üks – vaid palju – ja et inimkonna mistahes osa hävitamine on inimkonna enda hävitamine. Me ei soovi teha liiga ühelegi teisele rassile ega võtta ära ühegi teise rassi maad. Oleme huvitatud vaid omaenda inimeste kaitsmisest väljasuremise eest – saatus, mis juhtub väga tõenäoline, kui praeguste oludega Euroopas ja Ameerikas midagi ette ei võeta.
Me usume, et kõik mehed EI OLE loodud võrdseteks ja et igasugune katse ebavõrdsust võrdsustada toob kaasa tohutud inimlikud kannatused, mida tahame vältida, keeldudes reaalsust ignoreerimast. Nii nagu igal üksikisikul ühiskonnas on omad tugevused ja nõrkused, nii on igal inimkonna rassil teatud omadused, mis muudavad ta teistest rassidest erinevaks.
Me usume, et aaria rassil on õigus säilitada oma bioloogiline ja kultuuriline terviklikkus ning et meil on õigus ise kontrollida oma saatust ning olla vabad ja sõltumatud, nagu usume, et igal teisel rassil on sama õigus. Samuti usume, et aaria rassil on õigus end kaitsta iga füüsilise või vaimse rünnaku eest. Me usume, et aaria rassi ellujäämine on oluline kogu inimkonnale, kuna kõik rassid saavad kasu meie tehnoloogilisest, teaduslikust ja vaimsest progressist. Meie progress on inimkonna progress.
3. Kolmas põhimõte on ÜLESOLEV ARENG.
Me otsime aaria rassi ülespoole arengut. Me tahame näha oma rassi paranemist ja evolutsioonis kõrgemale tõusmist. Seda saab teha, soodustades kõrge sündimuse suurendamist nende aaria elanikkonna osade seas, mis on kõige tervemad, tugevamad ja intelligentsemad. Samal ajal peaks meie teadus töötama selle nimel, et kõrvaldada pärilikud nõrkused, haigused ja puudused meie inimeste seas. Meie eesmärk on, et iga aaria laste põlvkond oleks parem kui see enne seda.
Natsionaalsotsialism ei õpeta ega propageeri mingit rassiviha. See lihtsalt ütleb looduse reaalsuse, et erinevatel rassidel on erinevad võimed ja erinevad vajadused. Need looduse poolt antud erinevad võimed on sadade tuhandete aastate pikkuse evolutsiooni tulemus ning neid EI SAA muuta sotsiaalse ega poliitilise dogma või rassilise integratsiooni diktaatorliku poliitika jõustamisega, mis õõnestab ja hävitab tõhusalt Aaria identiteeti ja Lääne kultuuri.
Natsionaalsotsialism lihtsalt aktsepteerib maailma sellisena, nagu ta on ja kujundab vastavalt moraali, et ühiskond toimiks kõige tõhusamal ja tervislikumal viisil. Natsionaalsotsialism hakkab reaalsusega leppima. See aitab meil vähendada inimkannatusi. Me ei näe maailma sellisena, nagu me TAHAME, et see oleks – me näeme maailma sellisena nagu maailm ON . Destruktiivne “Poliitiline korrektsus” ei ole lubatud.
Vaatamata sellele, et Saksa natsionaalsotsialism ühendati kristlusega, ei propageeri natsionaalsotsialism iseenesest üht maist religiooni teise üle.
Oleme ka Vaimne Liikumine. Me usume, et universum, milles elame, on süsteem, mis on loodud hinge suunama kõrgema arengu ja evolutsiooni suunas. Me usume, et peaksime arenema mitte ainult bioloogiliselt või rassiliselt, vaid ka spirituaalselt. Kapitalism ja kommunism peavad inimesi aga veisteks, kui majanduslikke tootmis- ja tarbimisüksusi ilma hinge ja vaimuta. Kapitalism ja kommunism on materialism. Mõlemad olid ja on juudi maailmavaated ning on materiaalsed ilma hingeta.
Natsionaalsotsialism mõistab, et inimene ei saa olla tõeliselt õnnelik ilma elu vaimse pooleta. Me näeme Inimest kui vaimset olendit bioloogilises kehas. Me usume, et füüsiline keha (Race) ja teadvus (Hing) sõltuvad üksteisest, et töötada kõrgema inimkonna heaks. Mida kõrgem on sõiduki kvaliteet, milles hing elab, seda kõrgem inimlikkus meil on.
Natsionaalsotsialismi lõppeesmärk on vähendada inimkannatusi maailmas ja luua maailm, kus iga rass on hoitud, maailm, kus on rohkem armastust, rõõmu ja harmooniat. Seda visiooni on võimalik saavutada ainult siis, kui järgime Jumala loodud Loodusseadusi.
RAHVUSLIK SOTSIALISM. LOODUSLIK TEE. AINULT VÕIMALUS.
Gud Med Oss (Jumal on meiega)

Lugeda ka kõik 3 – väga sisukat – kommentaari

====================================================

Mõned lood natsionalismi ja sotsialismi kohta, mida ei viitsinud tõlkida

Italian fascism saw the individual as subservient to the state whereas Nazism saw the individual as well as the state as ultimately subservient to the race.

Natsionalism
Nationalism is essentially a shared group feeling in the significance of a geographical and sometimes demographic region seeking independence for its culture and/or ethnicity that holds that group together, this can be expressed as a belief or political ideology that involves an individual identifying with, or becoming attached to, one’s nation.
Nationalism involves national identity, by contrast with the related concept of patriotism, which involves the social conditioning and personal behaviors that support a state’s decisions and actions.


quote-socialism-cannot-exist-without-a-change-in-consciousness-resulting-in-a-new-fraternal-attitude-che-guevara-234159Sotsialism, kuidas iganes seda siis mõista:
Socialism is a social and economic system characterised by social ownership and/or social control of the means of production and co-operative management of the economy, as well as a political theory and movement that aims at the establishment of such a system. “Social ownership” may refer to cooperative enterprises, common ownership, state ownership (achieved by nationalization), citizen ownership of equity, or any combination of these. There are many varieties of socialism and there is no single definition encapsulating all of them.

Veel sotsialismist:

winston-churchill-socialism

socialism-where-you-wait-on-breadlines-capitalism-where-breadlines-wait-on-you

Thatcher Socialism

image_pdfimage_print

3 thoughts on “Nationaalsotsialism, kaasaja tõde.

 1. Hal Valla
  21 tundi tagasi
  Mis asi on natsionaalsotsialism ?

  Natsionaalsotsialism ehk rahvussotsialism (lühend NS) on maailmavaade, mis ühendab rahvaliku natsionalismi sotsialismiga. See on nii aade kui ka ellusuhtumine. Maailmavaatena lähtub natsionaalsotsialism inimese bioloogilistest omapärasustest, põhinedes bioloogilisel humanismil. Selle põhialused on juhiprintsiip ja rassiteadus. Natsionaalsotsialismi põhilised eesmärgid on rahvusühiskonna loomine, isiksuste kujundamine ja põhimõte „üldkasu enne omakasu“. Natsionaalsotsialism väidab, et rahvas on tähtsam nii üksikisikust kui ka riigist. Lisaks sellele nõuab natsionaalsotsialism juudiküsimuse radikaalset lahendamist ja immigratsiooni peatamist. Natsionaalsotsialism ei püüdle riigi, vaid idee enda totalitaarsuse poole.
  Natsionaalsotsialism ei ole ei ajutine nähtus ega ka riigivorm. See on sügava ja hingelise kujundusjõuga maailmavaade. Natsionaalsotsialismi kohaselt on indiviidi ja riigi kõrgeim väärtus rahvas. Natsionaalsotsialism näeb rahvas vere ja pinnase elusat tervikut. Sellest veendumusest lähtuvalt kehtib kombeline käsk „üldkasu enne omakasu“. Ta mõte rajaneb rahvusterviku ideel ja kõigi rahvuskaaslaste verepärasel seotusel, seejuures eitades seisuse- ja klassivastuolusid. Natsionaalsotsialismis määrab indiviidi positsiooni – olenemata päritolust, omandist ja sotsiaalsest positsioonist – ta panus tervikusse.

  Natsionaalsotsialism näeb endas vabaduslikku maailmavaadet, kusjuures arusaama „vabadusest“ ei saa võrdsustada liberalismi vabaduse mõistega. Natsionaalsotsialism kõneleb sisemisest vabadusest, süümelisusest, hinge vabadusest, isiku arengu vabadusest kõikide inimeste kasuks.
  Natsionaalsotsialismi sihiks on inimese väärikas ja vaba elu, rahva koosluse kaitse ja suurendamine, ta elu- ja toitumisaluste laiendamine ning kõigi rahumeelsete euroopa rahvaste arengu kaitse.
  Natsionaalsotsialismi üritab eelajaloos ja muinasajas leida tõupärast olemust.

 2. Mükoloog
  22 tundi tagasi
  Njah …..
  Mis siin on vale? Või halb. Nii näevad suur osa inimestest natsionaalsotsialismi.
  Kui on siin valefakte siis palun need ümber lükata ja siia lisada tõesed faktid.
  Fakt on väide mida saab tõestada.
  —-
  Eelmise sajandi Saksamaa oli kahekümnendatel aastatel praktiliselt laostatud. Weimari Vabariigi kaos, majanduskriisid, miljonid töötud.
  Saksa rahvas oli rahvusvahelise panganduse surmahaardes.
  Praktiliselt oli hävitatud rahvuslik valuutasüsteem, inflatsioon ulatus tuhandetesse protsentidesse päevas.
  Suured rahvusvahelised maailmaulatusega juudi kapitaliga toimivad pangad imesid riiki ja rahvast kuivaks.
  Inimeste võlad olid astronoomilised. Pankurid ja nende rahvuskaaslastest juristid haarasid enda kätte tööliste ja talupoegade vara, maa, elamud.
  Spekulatsioon kinnisvaraga võttis ennenägematu ulatuse.
  Tänapäeval on selgunud, et kogu see majanduslik katastroof oli tehislik, esile kutsutud ainsa eesmärgiga varastada sõja kaotanud Saksa rahvas paljaks.
  Samas ei tundnud see rahvusvaheline finantsmaffia ennast selles olukorras kindlalt.
  Tsaarivenemaa ja selle sõltumatu majanduse ning viimasena maailmas kullapõhjal oleva rahanduse hävitamisega, pingutati üle.
  Võimule tuli Venemaal Stalin, kes vilistas eelmise seltskonna ( Lenini ja tema kuritegeliku jõugu) antud lubadustele maailma finantsoligarhia ees.
  Spontaanset, rahamaailma poolt juhtimatut revolutsiooni Euroopa südames ei tohtinud toimuda.
  Nii leitigi Hitler ja tema kommando ja aidati oma rahadega võimule.
  Kõigepealt korrastati uue võimu poolt rahandus.
  Likvideeriti rahvusvahelise sionistliku finantsoligarhia mõjuvõim.
  Riiklikult keelati pankadel anda eraisikutele laenu intressi vastu.
  Tähendab, keelati siiani seadustatud liigkasuvõtt.
  Tuleb nagu tuttav ette.
  Üks mees kauges ajaloos viskas samuti rahavahetajad-liigkasuvõtjad mingist templist välja.
  Koheselt keelati igasugune spekulatsioon eraomandi ning kinnisvaraga.
  Võlgade katteks pankadele läinud vara, elamud, talud, põllumaa, tagastati algsetele omanikele.
  Lõpetati siini toimunud sümbioos, kus advokaadid-juristid koostöös pankadega röövisid lihtrahvast.
  Edasi muudeti haridus.
  Lõpetati õppetöö siiani maailmalaiuselt kasutusel olnud õppeprogrammide, meetodite ja kavade järgi.
  Üheks suurimaks saavutuseks peab lugema uue õppemetoodika sisseviimist selleaegse korra poolt.
  Lõpetati nö. õpilasi nivelleeriv õppetöö.
  Kõige aluseks sai indiviidi areng, tema varjatud annete avastamine.

 3. Poloogna prohhvessor
  21 tundi tagasi
  Tegelikke manipuleerijaid-kasusaajaid võib välja lugeda alljärgnevast:
  Mais 1941 peeti San Diegos Kalifornias seminar, mille organiseerisid laevastikule materjali tarnivad suurettevõtted. Üks esinejaist oli Usa Vaikse Ookeani laevastiku admiral James O. Richardson.
  Oma ettekandes maailma olukorra kohta seletas ta, et kõige lähemas tulevikus algab Hitleri ja Stalini sõjaline jõuproov. Kuna kumbki nendest suurvõimude sõjavägedest pole kaitset harjutanud, vaid valmistunud rünnakuks, saavutaks see, kes esimesena ründaks, suure ülekaalu.
  Admiral jätkas: “Siin tekib dilemma: mis soodustab meie plaane kõige rohkem, kui seda teeb härra Stalin või härra Hitler? Seda on väga kerge lahendada. On vaid tarvis vaadata Euroopa kaarti, et mõista, kui Stalin ootamatult paiskab oma 200 diviisi 10 000 tankiga Hitleri vastu, siis ta purustab Wermachti ja tema sõjavägi seisab paari kuuga La Manche ääres ja Gibraltaril. Kui seevastu Hitler alustab, siis jääb ta kusagil jumal teab millistel Venemaa avarustel toppama, ja Stalinil kulub palju aega tema minema peletamiseks… Seepärast mu härrased, laseme teha Hitleril esimese käigu.”
  Ühendriikide mereväeminister Frank Knox oli üks kuulajaist. Ta kommenteeris öeldut kohe: “Admiral Richardson on väga täpselt sõnastanud seda, mida me ootame lähima aja sündmuste arengult maailmas”.

  10 0 Sobimatu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *