Katrin Lust ja altkäemaks

“Üks minister süüdistas mind koguni altkäemaksu võtmises.”

Katrin Lust ei saa altkäemaksu võtta, sest altkäemaks on võimalik
juhul, kui saaja on ametiisik, so isik, kes on ametis

Doctor refusing to take bribe from patient

Doctor refusing to take bribe from patient

  • riigi või
  • kohaliku omavalitsuse või
  • avalik-õiguslikus või
  • eraõiguslikus juriidilises isikus

kui temale on pandud

  1. haldamis- või
  2. järelevalve- või
  3. juhtimisülesanded või
  4. varaliste väärtuste liikumist korraldavad või
  5. võimuesindaja ülesanded

(KarS § 294.)
https://et.wikipedia.org/wiki/Altk%C3%A4emaks

Katrin Lust  ei vasta ühelegi neist nõuetest

Seega, isegi, kui tahaks … väga-väga
EI SAA Katrin Lust altkäemaksu võtta … ja, kui keegi talle ka raha annab … mistahes asjaoludel, siis:
See ei kvalifitseeru altkäemaksuks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *