Literatron

Projekti põhiideeks on  välja töötada viiesajast sõnast koosneva elementaarsõnavaraga ja lihtsate grammatikareeglitega keel, mis  kujuneb ainukeseks lubatud mõtteväljendamise vahendiks nii ajalehtedes, raadios kui televisioonis. Sõnad ja grammatikareeglid  valitame nii, et oleks võimalik saada ainult kindel  arv rangelt  ettemääratud kombinatsioone, mis igal võimalikul juhul oleksid kooskõlas valitsuse seisukohtadega