Perse ja sitt on lähedalt seotud

Siin selgitame mõningaid mõisteid nagu perse, sitt, esitame parimaid asendeid sittumiseks ja arutleme nendega seotud probleemide üle:

Perse:

Perse on sittumisnurka [joonisel 35o nurk] poolitava tasapinnaga ristiolevast, sittumisnurga perse_puust_ja_punasekstippu läbivast, tasapinast tahapole jääv piirkond [joonisel punane]

Samas on näidatud ka füsioloogiliselt parim asend sittumiseks.

Veel asendeid

situme_mitut_moodi