Rahvuslane

Rahvuslus ei ole maailmavaade. See on iseenesestmõistetav elunorm ja inimese identiteedi kese. See on eneseväärikus ja austus nii enda kui ka teiste vabaduse vastu.

,,Rahvusluse ideoloogia kohaselt püüab iga rahvus oma kultuurikeskkonna kujundada võimalikult süsteemseks, luua oma sotsiaalsed institutsioonid, säilitada ja arendada oma ainulaadsust. Parimad tingimused selleks on suhtelises endassesuletuses ja eraldatuses, seepärast on rahvusliku iseolemise jaoks esmatähtsad oma maa-ala ning halduslik ja poliitiline sõltumatus, mille täiuslikem vorm on omariiklus. Niisiis pooldab rahvuslus rahvusriiki, mille piirid kattuvad üldjoontes rahvuse asuala piiridega, kui rahvuslike huvide tagajat vastandina paljurahvuselistele riikidele.”
,,Rahvusluse vastanditeks on internatsionalism, kosmopolitism, mis väärtustab kõigi inimeste riikideülest ühtekuuluvust ja maailmakodaniku ideed, aga ka imperialism, mis toetab paljurahvuselisi suurriike.”
-Vikipeedia

Inimene, kes ei ole rahvuslane ei ole ka eestlane. Rahvusluse vastaseid tuleb võtta sellistena nagu nad on: Eesti riigi ja rahvuse vaenlastena ning võõra ideoloogia kannupoistena. Hetkel on käimas uue N-liidu loomine ja uue homo soveticuse tekitamine ELi lipu all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *