1

Sulelised Napsivennad

Vaata hoolega ja mõtle, kuipalju SINA kärakat pead panema, et nii uhkelt laulda*

Kaks versiooni uhketest lauljatest

https://www.youtube.com/watch?v=UcZW82tTddE