1

Toompea vallutamine

Varem ma arvasin, et Toompead pole kunagi võetud … siiski – peldiku kaudu!


Kuula tervet saadet
— Sama lugu Vimeos —

Õhtuseks vaatamiseks

 
Eysenck’i test

Napsivend soovitab, tee Eysenck’i personaalsustest

 ‘

Take Eysenck Personality Test 
 by similarminds.com

Seotud lood:

Konservatiiv või liberaal kumb on psühhoootline

Eysenck’s Test Results 8.02.2017
Extraversion (47%) medium which suggests you are moderately talkative, outgoing, sociable and interacting.
Neuroticism (22%) low which suggests you are very relaxed, calm, secure, and optimistic.
Psychoticism (53%) medium medium which suggests you are moderately self interested, willful, and difficult, while still respecting the well being of others.Lenin ja Rõivas

Lenin… et mis ühist neil võiks olla?

 • Lenin arvas, et helge ühiskonna saabuminseks on kogu maa elektrifitseerimine
 • Rõivas aga loeb lahenduseks kogu Eesti arabomarksistlikku rõivas_ja_teine negrifitseerimistrõiva_näppTolerants ja liberants …

NoTerrorist7y … nad kõik on nii nunnud, kui nad räägivad: “Ega siis kõik
moslemid ka terroristid pole!”

Täitsa kindel, et KÕIK moslemid terroristid ei ole, kuid rõhuv enamus terroriste on moslemid.

Ma usun ka meelsasti, et see tütarlaps pildil terrorist pole, kuid kas ta on valmis võimalikust terroriaktist teatama, selles ma enam nii kindel ei ole, sama teemat käsitleb seegi video:

water_cleanTuues pisukese analoogi vee ja selle joomisega ning tõenäosusega saada mingi kuri kõhulahtisus:

 1. Kraavivett juues võib suure tõenäosusega saada mingi pasaleajava pisiku,
 2. Kraanivett juues on tõenäosus väiksem
 3. Pudelivett juues on [väidetavalt] nakkusoht veelgi väiksem

Seega, küsigem teilt isamaareeturid Toompeal ja välismaalane Kadriorus, kelle tolerants ju eriti vallutav on:


water_un_clean

islam_terrorist2Seltismees Palling – lapsesuu ei valeta

Öeldakse küll, et lapsesuu ei valeta … aga näed, kuidas juhtub …

 • 00:12 – ” … mingid tüübid … “, kes need küll olla võivad, edasisest selgub, igatahes lõbus kuulda parlamendi kõnetoolist
 • 02:25 – EKRE pidavat rahva tänavatele ajama …
  … seda küll Martin Helme ei öelnud
 • Üldist: algus on väga hea:
  –  ” … mingid tüübid … ” -> saadikud ärkavad
  – vahepeal jälle mõttetu mula
  – lõpp jälle meeldejääv
  – lihsale inimesele jääbki mulje sisukast, tõeseid fakte peegeldavast, kõnest

Kuid seltsimees palling teab paremini

Martin Helme kõne, vt eriti 07:17
Kas sõim: “rassist”

Palju kasutatakse sõna “rassist”, küll siis süüdistamiseks, häbenemiseks, sõimamiseks või mida iganes.

Teeme nüüd selgeks mis on rassism ja kes on rasssist:

 • Rassism on “rassiline diskrimineerimine”
 • Rassist on isik, kes pooldab, harrastab, levitab “rassilist diskrimineerimist” või selle ideid

Auoriteetseim allikas rassismi lahtiseletamiseks on ÜRO Inimõiguste Konventsioon
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/

Otsetõlge:

 1. Selles konventsioonis termin “rassiline diskrimineerimine” tähendab igasuguste erinevuste, vahetegemiste, väljajätmiste või piirangute või eelistuste tegemist, mis põhinevad rassil, ihuvärvil, päritolul või rahvuslikul või etnilisel päritolul, mille eesmärk on kaotada või kahjustada võimalusi tunnustada või kasutada võrdsetel alustel inimõigusi ja põhivabadusi poliitilisel, sotsiaalsel, majanduslikul, kultuurilisel või mingil muul elualal.
 2. See konventsioon ei puuduta neid erinevusi,mis on vastu võetud Riigi poolt kodanike ja mittekodanike suhtes..
 3. Midagi selles konventsioonis ei või tõlgendada Riikide ametlike korralduste vastu,mis puudutavad rahvust,kodakondsust ja naturilisatsiooni ,juhul kui need korraldused ei diskrimineeri ühtegi eri rahvust.
 4. Erilised meetmed,mis on vastu võetud selleks, et ainult saavutada mingi rassilise- või rahvusgrupile piisavat edendamist ja mis võivad olla vajalikud selleks ,et kindlustada neile gruppidele või üksikisikutele võrdseid võimalusi inimõiguste ja põhivabaduste kasutamisel.Neid meetmeid ei või pidada rassiliseks diskrimineerimiseks,juhul kui nende meetmete tagajärjed võivad viia erinevate rassiliste gruppide erinevate õiguste säilitamisele ja nad ei jatku pärast seda ,kui eesmärgid,milleks nad olid ette võetud,on saavutatud.

Tõlkinud Reet Kaarmaa

Katsume lahti seletada:
Rassism on ja sa oled rassist, kui:

Punkt 1

 1. Rakendad
  1.1.1. – erinevusi,
  1.1.2. – vahetegemisi,
  1.1.3. – väljajätmisi või
  1.1.4. – piiranguid või
  1.1.5. – eelistusi
 2. Aluseks
  1.2.1. – rass,
  1.2.2.- ihuvärv,
  1.2.3.- päritolu või
  1.2.4.- rahvuslik või
  1.2.5.- etniline päritolu
 3. Eesmärgiga
  1.3.1.- kaotada
  või
  1.3.2.- kahjustada
 4. Kellegi võimalusi
  1.4.1.- tunnustada
  või
  1.4.2.- kasutada
 5. Inimõigusi ja põhivabadusi (võrdsetel alustel)
  1.5.1.- poliitilisel,
  1.5.2.- sotsiaalsel,
  1.5.3.- majanduslikul,
  1.5.4.- kultuurilisel
  või
  1.5.5.- mingil muul elualal

Näide:

Oled rassist, kui:
p11pealkiri + 114 + p12pealkiri + 122 +  p13pealkiri + 132 +´ p14pealkiri + 142 +  p15pealkiri + 154
Pane kokku ja sa näed

Punkt 2

Ütleb, et kui Riik on sätestanud erisused:

 • Kodanike ja
 • Mittekodanike

suhtes, siis “PUNKT1” ei kehti

See konventsioon ei puuduta neid erinevusi, mis on vastu võetud Riigi poolt kodanike ja mittekodanike suhtes.

PUNKT 3

Ütleb aga, et, kui PUNKT2 sätestatud erisused diskrimineerivad mingit rahvust, siis PUNKT2 ei kehti

Midagi selles konventsioonis ei või tõlgendada Riikide ametlike korralduste vastu,mis puudutavad rahvust,kodakondsust ja naturalisatsiooni, juhul kui need korraldused ei diskrimineeri ühtegi eri rahvust

PUNKT 4

Ütleb, et kui mõne rassi- või rahvusgrupi, võrdsete võimaluste ja õiguste huvides on sätestatud midagi ja, kui eesmärgi saavutamisel need sätted lõpevad, siis seda ei saa lugeda rassismiks.

Kommentaar: kui mõne eeśmärgi saavutamisksst tehakse mingid reeglid, siis kunagi ei või teada, kas nad ka eesmärgi saavutamise järel ka lõpevad

Erilised meetmed,mis on vastu võetud selleks, et ainult saavutada mingi rassilise- või rahvusgrupile piisavat edendamist ja mis võivad olla vajalikud selleks ,et kindlustada neile gruppidele või üksikisikutele võrdseid võimalusi inimõiguste ja põhivabaduste kasutamisel.Neid meetmeid ei või pidada rassiliseks diskrimineerimiseks,juhul kui nende meetmete tagajärjed võivad viia erinevate rassiliste gruppide erinevate õiguste säilitamisele ja nad ei jatku pärast seda ,kui eesmärgid,milleks nad olid ette võetud,on saavutatud.

Allikas:
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Nats = Natsionaalsotsialist

Nats ehk pikemalt Natsionaalsotsialist …

Eesti keeles siis Rahvussotsialist… on liitmõiste, mille mõlemad pooled eraldivõetuna annavad negatiivseid konnotatsioone, koos aga : “Rahvuse organiseeritud tahe!”

Pange tähele:

“Natsionalism on seotud rahvusliku identiteediga, vastupidi patriotismile, mis seotud sotsiaalsete tingimustega ning riigi otsuseid ja ettevõtmisi toetava isikliku käitumisega.”

Jättes kõrvale omaaegsel Saksamaal väidetavalt toimepandud mõningaid sigadused, on rahvussotsialism (=natsionaalsotsialism=natsism) igati rahvuse säilimist soodustav ja rahvuslikku iseolemist edendav ideoloogia.

 • Saksamaa sakslastele … oli kunagi selline eelistus
 • Taani taanlastele (selline seisukoht oli Taanis valitsev vähemalt aastani 2008´)
 • Eestimaa eestlastele … selle nimel võidelgem
 •  …

200px-Wille

Natsionalism
Nationalism is essentially a shared group feeling in the significance of a geographical and sometimes demographic region seeking independence for its culture and/or ethnicity that holds that group together, this can be expressed as a belief or political ideology that involves an individual identifying with, or becoming attached to, one’s nation.
Nationalism involves national identity, by contrast with the related concept of patriotism, which involves the social conditioning and personal behaviors that support a state’s decisions and actions.


quote-socialism-cannot-exist-without-a-change-in-consciousness-resulting-in-a-new-fraternal-attitude-che-guevara-234159Sotsialism, kuidas iganes seda siis mõista:
Socialism is a social and economic system characterised by social ownership and/or social control of the means of production and co-operative management of the economy, as well as a political theory and movement that aims at the establishment of such a system. “Social ownership” may refer to cooperative enterprises, common ownership, state ownership (achieved by nationalization), citizen ownership of equity, or any combination of these. There are many varieties of socialism and there is no single definition encapsulating all of them.

Veel sotsialismist:

winston-churchill-socialism

socialism-where-you-wait-on-breadlines-capitalism-where-breadlines-wait-on-you

Thatcher Socialism
Pagulaste vastuvõtt on karuteene

Pagulaste vastuvõtt tähendab tarmukama osa äratulemist nende koduriikidest … ja kasu pole sellest ikka sittagi

Lae see video enda arvutisse
Paremklõps -> Salvesta kui(Save as)

image_pdfimage_printRahvuslane

Rahvuslus ei ole maailmavaade. See on iseenesestmõistetav elunorm ja inimese identiteedi kese. See on eneseväärikus ja austus nii enda kui ka teiste vabaduse vastu.

,,Rahvusluse ideoloogia kohaselt püüab iga rahvus oma kultuurikeskkonna kujundada võimalikult süsteemseks, luua oma sotsiaalsed institutsioonid, säilitada ja arendada oma ainulaadsust. Parimad tingimused selleks on suhtelises endassesuletuses ja eraldatuses, seepärast on rahvusliku iseolemise jaoks esmatähtsad oma maa-ala ning halduslik ja poliitiline sõltumatus, mille täiuslikem vorm on omariiklus. Niisiis pooldab rahvuslus rahvusriiki, mille piirid kattuvad üldjoontes rahvuse asuala piiridega, kui rahvuslike huvide tagajat vastandina paljurahvuselistele riikidele.”
,,Rahvusluse vastanditeks on internatsionalism, kosmopolitism, mis väärtustab kõigi inimeste riikideülest ühtekuuluvust ja maailmakodaniku ideed, aga ka imperialism, mis toetab paljurahvuselisi suurriike.”
-Vikipeedia

Inimene, kes ei ole rahvuslane ei ole ka eestlane. Rahvusluse vastaseid tuleb võtta sellistena nagu nad on: Eesti riigi ja rahvuse vaenlastena ning võõra ideoloogia kannupoistena. Hetkel on käimas uue N-liidu loomine ja uue homo soveticuse tekitamine ELi lipu all.
Seks ja seadused

Seks polegi ainult lust ja lillepidu …

… ilma seaduses ettenähtud administratiivsete toiminguteta, on see vastutustundetu, kuritegelik ja karistatav
Et mitte sattuda pönitentsiaarsüsteemi kurjade käppade vahale, olgu sul alati kaasas vastav blankett