1

Dr. Sucharit Bhakdi uus video

Oma alternatiivsete koroonaviiruse seisukohtade ja Saksamaal kehtestatud sunnimeetmete järjepideva kriitikuna on tema sõnavõtud ja isik sattunud peavoolumeedia hävitavate rünnakute alla ja viimastel andmetel peab plaani mujale kolimiseks.

Video: dr Sucharit Bhakdi selgitab uute vaktsiinide ohtlikku mõju

Seepeale tuli FB’st teade:
Hea nõu, kui teid sunnitakse vaktsineerima.

 
Asjalik nõuanne, kuidas käituda, kui keegi peaks teid survestama vaktsiiniga….
Soovitan küll soojalt kasutada, kui häda käes!!!
PALUN, SÕBRAD, SIIN ON KIRI PEREARSTILE VÕI MEDITSIINIASUTUSELE, MILLE VÕITE ESITADA, KUI LÄHETE VABATAHTLIKULT VÕI SUNNIVIISIL VAKTSINEERIMA.
Küsimus:
Kuidas käituda, kui teid sunnitakse vaktsineerima?
Vastus: uurida kõike põhjalikult, enne kui vastata „ja“ või „ei“.
Kui seisate dilemma ees, kas lasta end vaktsineerida või kaotada töö, võiksite toimida nii, nagu üks meditsiinitöötaja välismaal. Seesama inimene sai tööandjalt käsu: lasta end vaktsineerida või vastasel juhul… Ta ei öelnud kohe vaktsiinile EI, vaid pöördus kirjalikult sama raviasutuse poole, kus tal tulnuks oma vaktsiinisüst teha. Tema kirja sisu oli järgmine:
„Kirjutan Teile seoses Teie poolt süstitava koroona-vastase vaktsiiniga ning palun Teilt olulist informatsiooni, mis AITAKS MUL OTSUSTADA vaktsiinisüsti poolt või vastu. Siinkohal lähtun ma põhiseaduses sätestatud õigustest, mis puudutavad inimeste elu, tervist ja nende kaitset. Sellest tulenevalt:

1. Kas Te, palun, saate mulle kinnitada, et Teie poolt süstitav koroona-vastane vaktsiin on aktsepteeritud ja registreeritud covidi ametliku ravimina, ning tegemist EI OLE eksperimendiga?
2. Kas Te, palun, saate mulle kinnitada, et Teie poolt süstitav vaktsiin on täielikult ja põhjalikkuseni – kõikidel tasanditel – läbi uuritud; et sellele on antud positiivne hinnang erapooletute vastava eriala ekspertide poolt, ja et Teie olete tutvunud ka nimetatud ekspertide hinnangutega?
3. Kas Teil, palun, on võimalik tutvustada mulle ka Teie poolt süstitava vaktsiini ainelist koostist, ning kas kasvõi ükski nendest komponentidest on organismile kahju tekitavate omadustega?
4. Kas Teie, palun, saate anda põhjaliku ülevaate organismi vastureaktsioonidest, mida selle vaktsiini manustamine on senini tekitanud, või millest peaks selle vaktsiini süsti saaja teadlik olema? / võiks teadlik olla?
5. Kas Te, palun, olete valmis kinnitama, et Teie poolt süstitava vaktsiini puhul ei ole tegemist mingi nn. eksperimentaalse mRNA muundajaga?
6. Kas Te, palun, saate kinnitada, et minu tööandja poolt mulle edastatud vaktsineerimise kohustus EI OLE TINGITUD Teie-poolsest survestusest minu tööandja suunal ning tegemist EI OLE Nürnbergi koodeksi sätete rikkumisega?
7. Kas Teil, palun, on võimalik mulle selgitada, kui suur risk jääb mulle koroonasse (surmavalt) haigestuda / koroonast paraneda, kui ma end vaktsineerin? / kui ma end ei vaktsineeri?
Kui olen saanud Teilt põhjalikud vastused oma küsimustele ning veendun, et vaktsineerimine ei tekita ohtu minu tervisele, olen ma heameelega nõus tulema Teie juurde vaktsineerima, juhul kui Teie olete valmis ka:
1. Kinnitama mulle, et Teie poolt tehtav vaktsiinisüst ei kahjusta minu tervist;
2. Punktis 1 kinnitusele lisaks, saatma ka Teie kliiniku peaarsti (ja teiste analoogilistes olukordades vastutust võtvate ametiisikute) kinnituse selle kohta, et Teie võtate enda kanda nii juriidilise kui ja finantsvastutuse juhtudeks, mil Teie tehtud vaktsiinisüst võiks põhjustada mulle terviseriket või komplikatsioone;
3. Seisma hea selle eest, et juhul, mil ma Teie poolt selgitatud või selgitamata jäetud informatsioonist tulenevalt otsustan siiski – põhjendatult – vaktsiinisüstist loobuda, ei ohusta see minu tööd, ei tekita minu suhtes negatiivse eelarvamuse kujundamist ega too mind ohvriks diskrimineerimisele! Ühtlasi pean õigeks ja oluliseks, et säiliksid põhiseaduses sätestatud õigused kõikide inimeste, s.h. minu elule ja tervisele!”
Nõnda siis: Sinu kirja adressaadil EI OLE VÕIMALIK anda Sulle seda informatsiooni, mida Sa palusid, ning Sina EI OLE ka ignoreerinud oma tööandja korraldust lasta end vaktsineerida!Kui Arno isaga koolimajja jõudis

Kui Arno isaga koolimajja jõudis oli vaktsineerimine juba alanud, Tõnisson löristas nurgas nutta, sest Köster oli teda äsja lamemaalaseks sõimanud ja käratanud, et kõik kes ei lase ennast vaktsineerida, ei pääse nädalavahetuseks koju ja peavad jääma kooli luuletust pähe õppima. Toots vaatas seda tralli kõrvalt ja hiilis minema, teel kohtas ta Lible kes oli nagu tavaliselt pisut nokastanud, “Lible, kas sina oled juba vaktsiini saanud?” küsis Toots, “Ei ole, aga kuulsin, et suur kogus oli Terviseameti laos käärima läinud ja mõtlesin, et võiks mekkida küll, kas teeb üldse purju” rehmas Lible ja läks kiirel sammul koolimaja poole. Õpetaja Laur üritas Tõnissoni endiselt vaktsiinile meelitada, aga Tõnisson jäi endale kindlaks ja ütles, et ta poleks kooli tulnudki, kui oleks teadnud et seal sundvaktsineerimine toimub, Toots oli talle öelnud, et lihtsameelseid tahetakse vägisi vaktsiinisõltlasteks teha ja hiilis ise minema, Köster kuulis seda vestlust ja jooksis karjudes Tootsi otsima “Sind, Toots, on Jumal omas vihas loonud, nuhtluseks inimestele nende pattude eest. Nii, nagu ta viljaikaldusi saadab, rahet ja vihmavalinguid tulla laseb, nii lõi ta sind kohutavaks näituseks maailmale, kui kaugele inimeselaps langeda võib, kui ta oma hinge ja keha vaktsineerimise eest hoolt ei kanna.
Antonina Järviste seisukohad

Vestlesin täna meie pensionil oleva epidemioloogi Antonina Järvistega. Küsisin, kas sõnumid, mida mina olen seni esitanud on olnud õiged.
Tema vastus:
“Seisukohad on õiged.
Praegusel massvaktsineerimisel ei arvestata ei loomuliku immuunsust ega läbipõdemisel tekkinud immuunsust. Vaktsineeritakse kõiki. Tahtmatult tekib mulje, et oluline on just süst (torge igale inimesele), mitte inimeste arukas kaitse.
MIND ISIKLIKULT TEEB MURELIKUKS, ET HAKATAKSE VAKTSINEERIMA ILMA IGASUGUSE PÕHJENDUSETA KA LAPSI !!! Kuidas saaksime neid kaitsta?

Teine murekoht on adekvaatne ravi, õigemini selle puudumine. Sellest kirjutab väga veenvalt ja argumenteeritult Kaari Saarma. Pakub lahendusi, aga otsustajaid see ei huvita ning meedia halvustab.
Vaktsineerimise osas on olemas igasuguseid teooriaid, kui mulle isiklikult tundub, et selle eesmärk ei ole küll eriti üllas.
Lisan juurde, et ma pole ainuke autoriteet s.t. teema valdaja, on ka teisi, kes erinevatel põhjustel siiski vaikivad või teadlikult moonutavad ja ignoreerivad epidemioloogia ja immunoloogia teaduslike aluseid.
Epidemioloogiateenistusi on järjekindlalt likvideeritud ja hävitatud üle maailma. Miks? Meil Eiki Nestori aegadest peale. Spetsialistide asemele tulid absoluutsed võhikud, kelle tegutsemise motiivid ja eesmärgid on tumedad. Nägijad tembeldatakse harimatuteks lamemaalasteks, demagoogideks ja valetajateks. Mina olen paraku nende hulgas”.
Siin teen juba mina omapoolse kokkuvõtte.
Selle ala spetsialisti järeldusi EI SAA MUUTA OLEMATUKS!!Pfitzer’i kasum

Varro Vooglaid

Kindlasti olete pannud tähele, et meediast pole olnud kuulda ei kippu ega kõppu selle kohta, kui suure summa maksumaksjate raha on meie valitsus vaktsiinitootjatele kühveldanud. Selle kohta, milliseid summasid on vaktsiinitootjad aga kokku lükanud, lugesin alljärgnevat arvutuskäiku: “Hea sõber arvutas pisut: tänaseks on maailmas manustatud 4,21 miljardit vaktsiinidoosi (teadagi, mis haiguse vastu). Ühe vaktsiinidoosi hind on ca 25 USA dollarit (EU maksab nt 19.90, Iisrael 29, mõned ka 40 – internetist leitud info). Vaktsiinifirmadele on liikunud niisiis praeguseks ligikaudu 117 880 000 000 USD.” Selguse huvides: nimetatud number on 117,88 miljardit dollarit. (Kui keegi oskab esitada täpsemaid numbreid, siis see oleks tänuväärne.) Pole paha äri – seda enam, et nn vaktsiini väljatöötamiseks saadi valitsustelt hiiglaslikke toetusi ning et vaktsiinikahjustustega seonduvalt vastutuse vältimiseks on sõlmitud vastavasisulised lepingud. Kõige selle taustal kuuleme aga muudkui selliseid avaldusi, nagu nt need Pfizeri juhi poolt hiljutises intervjuus öeldud sõnad: “Oleme päris veendunud, et inimestele on tarvis ka kolmandat virgutusdoosi…” Mõeldes selliste avalduste taustale, ei tohi hetkekski unustada, et Pfizeri, Moderna jt vaktsiinitootjate näol ei ole tegu avalikes huvides tegutsevate mittetulunduslike organisatsioonide, vaid omanikele kasumi teenimise eesmärgist lähtuvate megakorporatsioonidega.
Covid-19-vaktsiinid ei ole vaktsiinid

Covid-19-vaktsiinid ei ole vaktsiinid, nad ei vasta vaktsiinide juriidilisele ega meditsiinilisele määratlusele. Järelikult ei ole antud juhul tegemist ka vaktsineerimisega. Need on COVID-19 mRNA ohtlikud geeniravimid, mis ei anna immuunsust ega takista haiguse edasikandumist. Need geeniravimid hävitavad inimese sünnipärase immuunsuse. Lisaks sellele võivad kaasneda ka kahjulikud kõrvaltoimed, mille eest ei vastuta mitte keegi. Seetõttu ei ole riigil ega juriidilisel isikul võimalik kohustada üksikisikuid ega kollektiive läbi tegema tervisele väga ohtlikku geeniravi protseduuri. Kohustuslikus korras meditsiinikatsete tegemine eksperimentaalsete mRNA geeniravimitega on inimsuse vastane kuritegu. Lastega nende katsete tegemine on eriti ränk kuritegu. Vastutab ja kannab karistust riik, kelle territooriumil kuritegu aset leidis.
Koroonaviirusega seotud patendid

Koroonaviirusega seotud patendid paljastavad, et tegu on bioloogilise relvaga

https://www.facebook.com/eveliina.riikola/videos/1176697709497255/

 
UK raport, vaktsineerimine

UK raport

Ka vaktsineeritu võib kanda viirust ja haigestuda. Delta tüve puhul ei ole vahet. Vaadake, mis toimub Iisrealis ja Inglismaal. Veelgi enam, viimane UK valitsuse raport näitab, et 257 delta tüve surmast on vaktsineerituid 163 ja vaktsineerimata 92. Tabel näitab, et just 2 doosiga inimesed on suuremas ohus (viide allpool).
Lp ajakirjanikud, palun lõpetage inimeste lahterdamine, ahistamine ja diskrimineerimine. Teie käitumine meenutab koonduslaagrite valvurite oma. Täna puuduvad andmed koroonavaktsiinide pikaajalisest mõjust, iga inimene teeb vaba valiku lähtuvalt oma tervisest.Vaktsineerimise ohtlikkusest

COVID Vaccine Genocide – ENGLISH SUBTITLES

Järgnev kopipasteeri FB aadressireale!

https://www.facebook.com/tiina.alkila/videos/4150070875055801/