1

Soomes sitad lood

Soomlastega on persses …

 … kuula 1:47, Maria Kaljuste räägib, kuidas palus [soomlasel] panna kuulutusele Soome lipp, kuid see kartis, et Soome lipp ja lõvi on sellised sümbolid, mida võidakse tõlgendada rassistlikeks [sic!]

Kes soomet ei mõista, Maria Kaljuste:

Te [soomlastele] olete juba sedavõrd ajupestud, et kui ma palusin kujundajal lisada kuulutusele Soome lipp, vastas see:
“Nooo jaaa, Soole lipp ja lõvi on sellised kujundid, mida võib tõlgitseda rassistlikeks!”[sic!] … hähh, te olete korraldamas “Suomi suorana” meelelavaldust ja kardate, et teid võidakse haukkua rassistlikeks seepärast, et panete ajaloolise Soome vapilõvi kuulutusele, kardate tulla haukutuksi sest armastate oma traditsioone, maad, lippu … !”
Rass on bioloogiline reaalsus

Rass on evolutsiooniline ja biologiline reaalsus, mitte sotsiaalne konstruktsioon

Rass ei ole ühiskondlik konstruktsioon [social construct], ühiskond[society] on rassiline konstruktsioon.
Võib ju küsida: “Mis tähtsus on rasside erinevusel!”, vastus on:
“See on tähtis, kuna tõde on tähtis! Parem, kui otsustused põhinevad tõel, selleasemel, et põhineda fantaasiatel! Erinevad rassid ON erinevad, nad ei ole võrdsed, kõigil neil on oma evolutsiooniline ajalugu”

Professor Douglas Whitman  points out that evidence for the biological
reality of race is overwhelming and that anyone who denies it is
 a slimy Marxist or a complete idiot.

Natuke sisust:

 • Liik – isendid annavad omavahel [sigimisvõimelisi] järglasi
 • rass-erinevusedPopulatsioon: erinevates piirkondades elavad grupid [geograafiline mõiste]
 •  Alamliik: adaptiivsed DNA mutatsioonid populatsioonides, 90% määrang, lihtsustatult:- võta 100 isendit kummastki populatsioonist, sega nad ära, paiguta tagasi oma õigele kohale – kui täpsus on üle 90%, on tegemist erinevate alamliikidega
 • Rassilisi erinevusi on mainitud läbi aegade: Vana-Egiptus, Pärsia, Kreeka, Rooma, Hiina kirjutistes
 • World_Map_of_Y-DNA_HaplogroupsRassierinvused on:
  – morfoloogilised.
  – psühholoogilised,
   – /Life History/,
  – haigustele vastuvõtlikkus,
  – käitumine ja temperament,
  IQ ja kreatiivsus NB!
  – Kultuur ja tsivilisatsioon
  – DNA
 • Geneetikast: Haplotüüp on desoksüribonukleiinhappe mutatsioonide kogum, mis pärandub üheskoos järglastele. [Wikipedia] või Tihedalt aheldunud geneetiliste elementide (nt. eri lookuste kindlate alleelide) järjestus kromosoomis, mis pärandub ühtse üksusena.[geneetika.ee/] … jaa nii edasi
 • haplotype2Haplotüüpide uurimine võimaldab meil jälgida inimpopulstsioonide liikumist ajas ja ruumis, lisatud kaardid on neile, kes asja vastu lähemat huvi tunnevad
 • Uuemad uurimused viitavad võimalusele, et mingi grupp arenes väljaspool Aafrikat, liikus Aafrikasse ja sealt jälle välja
 • Eurooplaste geene on leitud Põhja-Ameerika indiaanlastelt, mis viitab jääajaaegsetele rännetele üle Islandi ja Gröönimaa
 • homo-sapiens-subspecies

  Inimese, liigi “Homo Sapiens”, alamliike

  Kuhu tõmmata piir alamliikide vahel on igaühe enda otsustada, kuni järgitaks ülaltoodud 90% reeglit

 

 

 • Inimesed kogu maailmas on 99,5% ulatuses sarnased, st. 0,5% erinevad
  Inimese DNA 3 000 000 000 /base pairs/ 0,5% = 15 000 000 /base pairs/ – st inimesed on väga erinevad
 • haplotype3

  Meetod, mis  võimaldab rahvaste eristamist: Soomlased-Norrakad-Rootslased-Taanlased, samuti Askenazi juute teistest [35:13]

  Väga pisike muutus DNA’s võtib tekitada tohutu muutuse, sinu ja neegri DNA võivad olla 99,999% sarnased, kuid just see 0,0001% määrab kohastumusliku erinevuse
 • Vt. ka Anatoli Klyosov [“ДНК-демагогия Анатолия Клёсова”]
 • Ei saa öelda, milline rass on parim, iga neist on kohastunud erinevalt:
  – eskimod külmale
  – tiibetlased suured kõrgused
  – somaallased kõrbed
  – pügmeed vihmamets
  – eurooplased probleemide lahendamine ja uute lahenduste otsimine
  See on just see, mida ootame evolutsioonilt …
  [ … mitmed äärmiselt rassistlikud ja poliitkorrektsusetud väljaütlemised … aga kuulake ise]
 •  Võib küsida:
  “Mis tähtsus on rasside erinevusel!”, vastus on:
  “See on tähtis, kuna tõde on tähtis! Parem, kui otsustused põhinevad tõel, selleasemel, et põhineda fantaasiatel! Rassid ON erinevad, nad ei ole võrdsed.”

Alamliikide tekkimine evolutsiooni käigus on norm, selliselt toimibki evolutsioon, kes väidab rasse mitte eksisteerivat on täielik idioot [35:44]

Minu järeldus – rass on kohastumuslik erinevus

 • Eri populatsioonides tekivad adaptiivsed DNA mutatsioonid, ehk siis kohastumused antud looduslikes tingimustes elamiseks.
  – 90% reegel määrab, kas on tegemist alamliigiga, rass
 • Sellised kohastumused esinevad ka psüühhilisel [aju-] tasandil
 •  — kontrolli, kas sina tuled samale järeldusele …

Kuna:
“Ükski filosoofiline teos pole täielik, kui talle pole vastuteost” – Borghes
Erinevaid käsitlusi, enamus näitavad, et rasse pole olemas, kuid otsustage ise:


In Memoriam!

Veel üks mees, kes hoiatas rasside segamise eest!
Rahu tema põrmule! [surn. 3. juuni 2016.a.]
Jevgeni Ossinovski – meeleheitel ja masenduses

Lugedes Jevgeni Ossinovski kõnet ja kuulates tema esinemisi, ei saa lahti tundest, et tegemist on äärmusliku meeleheitega … kuidas muidu seletada tegelikkusest irdunud etteastumisi.
Vaadakem esialgu tema kõnet:

Esimesed 320 sõna on pühendatud kellelegi Vesalile ja Liliile, tõeliste Eesti meeste kontekstis … ilmselt püüab esineja jätta muljet[iseasi, kas sellise mehe väitdetel, kes ise integratsiooniga ja Eesti patriootlusega just ei hiilga, mingit erilist kaalu on], et,kuna juba need 2 on hästi integreerunud ja tõelised Eesti patrioodid,  siis on oodata, et ka kõik ülejaand sisserändajad samasugused on.

Selle koha peal kuulakem Brigitte Gabrieli seisukohta selles küsimuses…

ja see naine juba teab, millest räägib:

11:57 – moslemid, keda peeti “mõõdukateks”, ka ‘next door neighbours’, need, kes käisid tema vanemate grillipidudel jne – hakkasid kohe peale “jihad’i” väljakuulutamist kristlasi tapma.

Vaatame veel lõike Jevgeni Ossinovski väljaastumistest

Nagu pärast räiget joomingut, on meie avaliku ruumi nurgad ksenofoobset okset täis. Sadadele inimestele näidatakse ust, välismaalasi ahistatakse ning demoniseeritakse.

Kuidagi südamelähedane on see oksendamise teema, meenutagem kasvõi erakonnakaaslase Marianne Mikko kuulsat oksekrampi

Terveid inimgruppe ähvardatakse tõrvikute ja isehakanud jõukude patrullidega. Jah, igas ühiskonnas on alati radikaalseid rassiste.

 

Nii nagu on mõrvareid ja vägistajaid. Vao keskuse süütamine oli groteskne kuritegu, aga see oli seletatav üksikute radikaalide
terrorismikatsega.
Muidugi teame, et EKRE valijaskonnas domineerivad madala sissetulekuga ja madalama haridustasemega mehed.

Maailma Väärtusuuring näitab, et oma majandusliku olukorraga rahulolematutest inimestest usaldab teisi inimesi vaid 20%. Rahuloluskaala teises otsas, nende seas, kes on oma majandusliku olukorraga rahul, on usalduse näitaja pea kolm korda kõrgem.

1930ndatel aastatel, kui Euroopa oli juba võtnud suuna järgmisele sõjale ning üleilmne majanduskriis oli põhjalikult räsinud noort vabariiki, prooviti see idiootne iseolemise tee juba ära. Tulemuseks oli Eesti vabariigi lõpp. Ei ole mingit kahtlust, et täna oleks sama reha otsa astumine täpselt sama fataalne.

paljurahvuselise ühiskonna vundamendiks saab olla inimeste põhiseaduslik patriotism. Et etniline rahvusriik ei ole utoopia, vaid ohtlik ja ebainimlik düstoopia. Ka pärast taasiseseisvumist oleme ehitanud riiki ja ühiskonda, tuginedes 1920.
aastal tehtud põhimõttelisele valikule, et me ei otsi müütilist veresugulust, vaid väärtuselist kokkulepet, mis on inimliku mitmekesisuse suhtes inklusiivne.

Mina ei taha idiootset Eestit. Ma tahan Eestit, mis põhineb universaalsetel inimõigustel, kus iga meie inimene on väärtus, kus iga meie inimene on oma. Ma tahan Eestit, mis usub rahvusvahelisse õiguskorda, mis põhineb väärtuselisel koostööl tugevas ja avatud Euroopas. See väärtuseline valik sai tehtud juba pea sada aastat tagasi. See valik on olnud põhimõtteline. See valik on olnud õige.

Viimase aasta jooksul olen korduvalt kuulnud murelikke hüüatusi: „Vaata, mida EKRE ühiskonnaga teeb! Miks te selle vastu midagi ette ei võta?“

——————

Kommentaaridest

OVI 18.05.2016 11:16
Tulnuk-ministri privileeg on olla idioodlike eestlaste minister Interrinde valitsuses.
Küsin:Milline näeb välja üks valedest põimitud vihakõne?
Vastan:Lugege Eesti Vabariigi ministri kõnet.

Mida väidab sm. Ossinovski?
Et ” õigused” on Eesti Vabariigis kõigil, v. a. eestlastel.
Et kes on Kooseluseaduse ja Daeshi vastu, on nats ja rassist – juhul kui ta on eestlane.
Venelane tohib.
Et EKRE on natsipartei, kuna on Kooseluseaduse ja islamiterrorismi vastu.
Kuna Kooseluseaduse ja islamiterrorismi vastu on enamus eesti rahvast, tõmbab sm. Ossinovski paralleli natsi-Saksamaaga, väites seega, et eesti rahvas on natsistunud.
Edasi räägib sm. Ossinovski, et “see kõik ohustab Euroopat”, elik,
sm. Ossinovski väidab, et “eesti natsirahvas ohustab Euroopat”.
Edasi räägib sm. Ossinovski, et “HItler tuli võimule demokraatlikul teel”, andes mõisa, et demokraatiat Eesti ei vaja.
Mida siis vajab Eesti, kui “demokraatia tõi võimule HItleri” ja “ekrestumine tuleb peatada”?
Lisame siia sm. Ossinovski raevu “sisevaenlase vastu võitlemisele” – see aga ei saa käia enam EKRE kohta, vaid on ilmselgelt suunatud eestlaste kui rahvuse vastu, kes piisavalt ei austanud “Võidupüha” ja “vabastajaid”.,
Sm. Ossinovski valmistab ette riigipööret Vene tankide abil.
Ilmselgelt on pöördumine, et “eesti natsid ähvardavad vähemusi, päästke” sm. Putinile juba valmis kirjutatud.

Lilia Lilia 18.05.2016 07:56
Kas see oli Ossinovski lõpukirjand “Miks mulle eestlased ei meeldi?”

did_230502 18.05.2016 22:47
Online Etymology Dictionary: “from Greek idiotes “layman, person lacking professional skill” (opposed to writer, soldier, skilled workman), literally “private person” (as opposed to one taking part in public affairs), used patronizingly for “ignorant person,” from idios “one’s own” (see idiom).”

http://www.etymonline.com/index.php?allowed…

Paistab, et Ossinovski filosoofiaharidus siin paistab läbi, tõepoolest, selle sõna algne tähendus on iseenda inimene, versus ühiskondlik inimene.

muahhahahahaaa… 18.05.2016 08:31
Tuli (nati teises sõnastuses 😉 seda üllitist lugedes umbes sarnane mõte. Tundub, et enim lällama ja juba üsna sesosetut vahtu kipuvad hetkel suus välja ajama justnimelt need tüübid, kelle reiting kas hoogsas langemistempos või juba suisa alla künnise langenud. Naljakaks teeb asjaolu see, et kultuurmarksistide “meie arvamus ja vale arvamus” lipukirja järgi käib asi nii, et kui rahvas vasakliberastide poolt hääletaks – siis oleks see “sallivus ja demokraatia”. Kui aga rahvas neid ei vali ja välja tahaks öelda, mida TEGELIKULT millestki arvab – siis on see “populism ja viha”… 😉

muahhahahahaaa… 18.05.2016 08:19
Viimase aasta jooksul olen korduvalt kuulnud murelikke hüüatusi: „Vaata, mida EKRE ühiskonnaga teeb! Miks te selle vastu midagi ette ei võta?“/…/President Meri on öelnud: „Eesti rahvas ei tohi teha vigu.“

Selliseid “murelikke hüüatusi rahvavaenlaste” kohta trükiti “Pravdas” ka CCCP nimelise riikolluse ajal. President Meri kuulsamaid lauseid oli: “Rahvas ei ole loll”. Äkki jätaks nii presidendivalimise-, homo- kui pagulasküsimuse rahva otsustada: siis ju kohe hää näha, mida ühiskond tegelikult arvab?

eid_151c04d4d6c426 18.05.2016 08:21
“Kindlasti olete ka teie viimase aasta jooksul mõelnud, mis on Eestis juhtunud. Nagu pärast räiget joomingut, on meie avaliku ruumi nurgad ksenofoobset okset täis. Sadadele inimestele näidatakse ust, välismaalasi ahistatakse ning demoniseeritakse.”
Teatan alandlikult: ei ole märganud. Nagu pole märganud ka “üleskutseid isoleerida Eesti välismaailmast”.
Küll aga olen märganud isehakanud eliidi soovi kujutada kõiki teisitimõtlejaid idiootidena ning järjekindlat praktikat avalikust arvamusest hoolimatult üle sõita.

 

eid_1520232c6f0389 18.05.2016 10:38
Somaallasest mees maksab Soome riigile aastas ca 17 000, Lastega naine ca 30 000. Otsesed kulud.
Alla 20% neist töötab, seda sõltumata Soomes oldud ajast.
Lapsed koolis edasi ei jõua, sest perekonnas haridust ei väärtustata.
Nn mitmekesisuse kasu tõendavad uuringud eksisteerivad sotside peades, reaalselt pole neid olemas. Nimelt ei sõltu riigi edukus mono- ega multikultuursusest.
Multikultuurne NSVL pidanuks Ossinovski väitel senini õilmitsema. Monokultuursed Jaapan, Korea ja Hiina pidanuks aga laostunud olema.

kõrvaltnägija 18.05.2016 09:14
“Kui Lili seepeale puhtas eesti keeles küsis: „Miks ma küll siia istuda ei tohi?“, võttis mees end koomale.”
See on austus meid austava võõramaalase vastu.
Miks siin käsi peab rusikasse kiskuma. Miks on rassist see, kes nõuab võrdset kohtlemist( võõras pole ülimuslik pühadus)

Martin Malm 18.05.2016 09:16
Nagu alati, ketravad “avatud sallijad” (sedapuhku seltsimees Ossinovski) oma plaati astrofüüsikutest ja neurokirurgidest. Mõne tegelikkuses normaalse välismaalase olemasolu ei muuda olematuks fakti, et rõhuv enamus sissetungijatest ei kavatsegi omaksvõtta siinse kultuuriruumi norme. Mitte kunagi, mitte mingil tingimusel. Rootsi on hea näide, sisuliselt kiviviske kauguselt.

https://www.facebook.com/allan.sarri/videos…

Sissetungijate tuppalaskmise kvoot on Eestis null, kuniks rahvahääletusel pole otsustatud teisiti.
Sõbralik islam

Brigitte Gabriel räägib, mis toimus Liibanonis 1970’ndatel

 

Tervilik saade on vaadataav siit
Provintsistumine ja suveräänsus

Provintsistumine ja suveräänsus on vastandid, suveräänsus’e kaotust võib-olla ka ühiskonna lagunemise esimiseks faasiks.
Provints on “vaimne seisund, mitte geograafiline asend.”

Valge-Jaak provintsitumineProvintsistumine avaldub eriti halenaljakalt ka selles, et võimule tullakse loosungiga “Uhke Eesti üle”, aga võimul olles teatatakse, et Eesti rahva pärast on häbi.
Eesti ajaloost on niisugune hoiak ja käitumine, kus imetletakse teisi ja tahetakse ise olla keegi teine, tuntud kadakasakslusena.

Vaadake tervikuna, väga terav ja ka lõbus … paar hampelmanni, nagu Plärtsu Juku ja keegi Joku, keda piinlik Alenderiks nimetada, samuti Mikser … nalja nabani

Tervikuna – Riigikogu istung, 19. november 2015
Marina Kaljurand ei vasta …

… teenijaplika Kaljurand ei vasta seadusliku riigivõimu esindaja järelepärimisele, välisriigi “diplomaat” avaldab igasuguse diplomaatilise tava vastu Eesti “riiki” kritiseerivaid artikleid, keegi ei kõssagi … no, perse majas!

 

chever_volmerArtikkel ise

Juhuks, kui see peaks eemaldatama … siuke hapu naeratusega tädi siis on selle kirjatüki autor.
Ei taha seda kommenteerida, plikatatt teab ilma minutagi, kelle tellimusel ta selle kirjutas, kes talle ette ütles, et:

” … need teod on olnud rassiliselt motiveeritud … !” ja muid tarkusi.

USA saatkond | Rassism puudutab meid kõiki

Chever Voltmer, USA saatkonna ajutine asjur, 3. november 2015, 18:09

Reaktsioonid kahele viimasele meedialoole on pannud mind pead vangutama. Esimene on lugu sellest, et Ameerika sõdureid on Tallinnas solvatud ja rünnatud ning need teod on olnud rassiliselt motiveeritud. Teine lugu on ekslikust kärast seoses nukufilmiga ameerika naaritsast.

Tavaolukorras ei sekkuks saatkond debatti, mis on ja peaks olema Eesti-siseseks aruteluks. Kuid nendel lugudel on väga otsene seos Ameerikaga ja selle kohta on küsitud mitu korda meie arvamust. Seega antud juhul usun ma, et meie vaatenurga andmisest oleks abi, kuna suur osa sellest arutelust käib selle üle, kuidas Eestit väljastpoolt nähakse.

Sekku või kutsu politsei

Eelkõige tahan öelda, et arutelu ei käi meie sõdurite või Eesti julgeoleku üle. NATO pühendumus Eestile on raudkindel ning meie sõjaväelased jätkavad oma tööd siin koos oma Eesti kolleegidega nii kaua, kui vaja. Kuid intsidendid, mis on juhtunud ameerika sõduritega, juhtuvad Eestis ka teistega, kellel on tumedam nahavärv. Saatkonna töötajate sõbrad ja tuttavad on ka ise neid ebameeldivusi kogenud.

Meie sõdurid ja saatkond toetavad endiselt enamikku Eesti ühiskonnast, kes ei aktsepti ega andesta mittesallivust. Samas aga tuleb meeles pidada, et äritegelased, turistid ja üliõpilased, kes on kogenud sellist kohtlemist, lähevad Eestist ära väga erineva arusaamaga, mis võib hakata aja jooksul õõnestama Eesti positiivset rahvusvahelist mainet.

Kolonel Jaak Tarieni, peaminister Taavi Rõivase, kaitseminister Hannes Hanso ja Sven Mikseri jõulised väljaütlemised on väga hinnatud. Kuid veelgi enam on vaja seda, et igaüks edastaks iga päev sõnumit, et rassism on vastuvõetamatu. Ja kui sa näed, et kedagi solvatakse, siis sekku või kui sa kardad, et konflikt võib eskaleeruda, kutsu politsei.

Rassistlik “õppefilm”

Sellega seoses olen ma üllatunud, kui vähe ja kas üldse on olnud avalikku vastuseisu maksumaksja raha kulutamisele varjamatult rassistliku “õppefilmi” tootmiseks. Peab mainima ja meelde tuletama, et see solvav video oli mõeldud selleks, et aidata lastel maailmast aru saada.

Ma olen siiralt šokeeritud, et ajakirjandus käsitleb valitsuse reaktsiooni selle video suhtes tsenseerimisena. Kui keegi naudib solvava sisu vaatamist või tootmist, ei saa keegi ju kätt ette panna. See on sõnavabadus. Kuid see ei tähenda, et maksumaksja rahaga peab toetama või muul viisil propageerima vihaga laetud sõnumeid. Vastupidi, sellele tulebki vastu seista.

Meil on Ameerikas oma pärand, mis on seotud rassi ja diskrimineerimisega ning probleemid jätkuvad. Kuigi viimastel aastakümnetel oleme saavutanud märkimisväärseid edusamme, on viimaste aastate sündmused näidanud, kuidas rassism võimendub ning pöördub vägivallaks, nagu juhtus Charlestonis, Lõuna-Carolinas selle aasta juunikuus.

President Obama ütles selle traagilise sündmuse järel, Ameerika Ühendriikidel pole üksnes põhjust hukka mõista, vaid põhjust on ka mõtestatud enesevaatluseks ning eneseanalüüsiks. Õnneks ei ole me Eestis pidanud sarnaseid vägivallajuhtumeid nägema, kuid see ei tähenda, et on põhjust enesega rahul olla või mõelda, et siin see kuidagi juhtuda ei saa.

Mida me teha saame, tsiteerides president Obamat, on tunnustada „oma üldist inimlikkust, koheldes iga last kui olulist, vaatamata tema nahavärvile või sünnikeskkonnale ning anda endast parim, et võimalused ellu viia.”

Ja kommentaarid:

Heidrich . / 18:10, 6. nov 2015
Esinen oma õige nimega , olen rassist ja rahvuslane . Noh sead, lasete mind maha , või panete vangi ?
+3 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
Õ
Õhtumaalt / 03:51, 7. nov 2015
Guten Tag Heidrich. Um Ihre Frage zu beantworten: “Noh sead, lasete mind maha , või panete vangi ?” Vastus on ju lihtne ja ühesõnaline: ei kumbagi; olete vaba inimene vabal maal. Te pääsesite EL-i ja NATO-sse veendes mõlemaid, et teie väärtused on läänelikud ja kooskõlas meie omadega. Kui olete seda ainult teeselnud, siis aumehe reeglid nõuavad, et te astuksite mõlemast liidust välja. Aga see on teie teha, keegi ei sunni.
+0 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
I
iroonia / 06:08, 5. nov 2015
ameerika põlisrahvad oleks sellest videoklipist hästi aru saanud...
+14 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
E
Eestlane / 17:18, 4. nov 2015
Me ei vaja õpetajaid, kuidas oma kodus olla, elada, või kellegisse suhtuda. Minu kodus kehtivad minu reeglid.
+35 -2 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
A
Ahoi / 09:54, 5. nov 2015
Et siis sinu kodus sülitatakse külalistele näkku?
+3 -9 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
A
Ahoi hui . / 18:13, 6. nov 2015
Ära sokuta oma ,, külalisi ,, teistele !
+6 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
T
Tuleb tuttav ette / 16:12, 4. nov 2015
Me oleme samasugust retoorikat muide Moskvast juba piisavalt kuulnud.
+31 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
L
LABANE PROPAGANDIST / 16:01, 4. nov 2015

isal on terviserike. 17-aastane helistab hädaabinumbril 911. Kõnet hakatakse salvestama juba enne seda kui päästekorraldaja kõnet menetleb. Neiu ütleb närvis olles "what the f is this" (mis krt see on?) kui ta närvis ootab et keegi vastu võtaks. Kõne võetakse vastu ja selle asemel, et abikutsungit menetleda hakkab päästekorraldaja tegelema POLIITKORREKTSUSEGA, et nii ei tohi öelda, lõpuks kõne katkestatakse. Ei küsitagi kas on eluohtlik situatsioon jne miks helistati.
Uus helistamine uus katse, kiirabi ikka ei saa. Kõne vastuvõtmisel toimub päästekorraldaja küsimus, et "kas sina oled see ropu suuga tüdruk?"
Kolmas katse telefoni teel.
Päästekorraldaja pärast kolmandat neiu katset abi saada teavitas politseid, et temaga räägib üks ropu suuga tüdruk aga ta ei tea mis tal vaja on. Samas ise ei küsinud ka mis abi vaja on, sest keskendus ainult POLIITKORREKTSUSELE F-sõna arutelule.
Pärast kolmandat katset telefoni teel abi saada jookseb neiu toast valja lähima politseijaoskonna juurde et abi paluda, ning ta vahistatakse, samal ajal kui ta isa terviserikkega hädas on. 
Kujutage ette teie isa/ema on terviserikkega või suremas, teie jooksete politseijaoskonda abi saama ja teid arreteeritakse ning te ei saa mitte midagi sureva isa/ema heaks teha sest politseinik hoiab teid vahi all kinni. Tei ei saa liikuda.
Te ei saa isegi sureva vanema juures olla ja tema viimaseid sõnu ja õnnistusi kuulda.
Ja te olete veel süüdi kah.
naanu / 15:10, 4. nov 2015
paistab nii, et ka jänki saatkond on hõivatud sellega et mehkeldada siis neid pagulasi, muidugi on nad tunduvalt targemad kui meie idioloogidest ajakirjanikud ja kasutavad tagaust - kalleid tumeda nahaga sõdurtpoisse, aga tuleb välja et ka diplomaate on solvatud. mis eesmärgiga seda udujuttu aetakse on siililegi selge, et kutsuda eestlastel esile süütunne ja selle baasil siia munsterdada pagulasi, kelle loomises ameerikamma on ise vastutav...
+18 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
M
Meelis K / 14:16, 4. nov 2015
Tädi tunneb ennast nagu kodus. Ainus probleem, et rassistlikku vägivalda seni veel ei esine...
+26 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
R
raiuge see endile pealuu sisse / 13:37, 4. nov 2015
VERE PUHTUS JA RASSI UHKUS ON IGA ENESEST LUGUPIDAVA RAHVA SELGROOG
+33 -3 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
R
Ragnar / 13:28, 4. nov 2015
Jobu...mängivad hunti lambanahas ise varustavad terroriste relvadega.
+20 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
N
niminii / 12:02, 4. nov 2015
Olen nõus, et rassismist küll videoklipis ei räägita. Kas pajalappidel on teatud rassi tunnused? Minu arvates mitte. Kas eesti rahvale meeldivad ameerika kaitseväelased, see on teine küsimus. Minule näiteks ei meeldi, et minu kodu lähedal rikutakse loodust ja Põhja -Kõrvemaa kaunis mets ning muu maastikuala saab täidetud militaartegevusega. Meie rahva armastatud kirjaniku A.H. Tammsaare "Tõde ja õigus", " Kõrboja peremees" on ainet saanud piirkonnast, kuhu nõukogude armee ehitas polügooni ja millest mitu korda suurem ja võimsam rajatakse Ameerika baasidele. Kas üks õppefilm saab olla kaitsevõimekuse kahandaja? Pigem on see miski, mida kilbile võttes põliselanike rahulolematust provotseerida.
niminii / 12:02, 4. nov 2015
Olen nõus, et rassismist küll videoklipis ei räägita. Kas pajalappidel on teatud rassi tunnused? Minu arvates mitte. Kas eesti rahvale meeldivad ameerika kaitseväelased, see on teine küsimus. Minule näiteks ei meeldi, et minu kodu lähedal rikutakse loodust ja Põhja -Kõrvemaa kaunis mets ning muu maastikuala saab täidetud militaartegevusega. Meie rahva armastatud kirjaniku A.H. Tammsaare "Tõde ja õigus", " Kõrboja peremees" on ainet saanud piirkonnast, kuhu nõukogude armee ehitas polügooni ja millest mitu korda suurem ja võimsam rajatakse Ameerika baasidele. Kas üks õppefilm saab olla kaitsevõimekuse kahandaja? Pigem on see miski, mida kilbile võttes põliselanike rahulolematust provotseerida.
+8 -3 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
L
Lihtinimene peaks endale selgeks tegema mida tähendab hegeli dialektika, kuna globaalne valitsev eliit kasutab seda meetodit üha ilmselgemalt / 11:50, 4. nov 2015
Tees-antitees-süntees.
+16 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
T
Tõnu Mandel / 10:39, 4. nov 2015
Brad Hurst: "Meil pole põhjust uskuda, et sõdureid võetakse spetsiaalselt sihtmärgiks või koheldakse kõigist teistest erinevalt."
Te ei tunne eestlasl (venelasi- võib-olla)! Enamasti me suhtume USA sõduritesse Eestis lugupidavalt, erinevalt näiteks Nigeeria neegertudengitest.
+15 -2 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
T
Tõnu Mandel / 10:37, 4. nov 2015
Brad Hurst: "Meil pole põhjust uskuda, et sõdureid võetakse spetsiaalselt sihtmärgiks või koheldakse kõigist teistest erinevalt."
Te ei tunne eestlasl (venelasi- võib-olla)! Enamasti me suhtume USA sõduritesse Eestis lugupidavalt, erinevalt näiteks Nigeeria neegertudengitest.
+7 -2 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
J
Juhan / 10:14, 4. nov 2015
Iga välismaalane, ka ameeriklane, peaks end siin tundma külalisena ja nii ka käituma. See eeldab ühe osana ka kohalike elanike käitumistavade aktsepteerimist isegi siis, kui ei suudeta/taheta mõista sellise käitumise motiive. Külaline ei tohiks eeldada, et tema normaalsus on normaalsuseks ka kohas, mida ta külastab ega peaks hakkama oma arusaamu liigselt eksponeerima, kehtestamiskatsest rääkimata !
+32 -2 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
kdksks / 09:10, 4. nov 2015
Küsisin Soomes ühe neegri käest. Kui üks neeger ütleb teisele neeger. Miks see ei ole solvav? Kui valge julgeb neeger öelda on ta rasist. Samuti selgitasin talle, et olen suht palju reisinud ja pole kordagi kuulnud, et näideks pilusilmad, hindud või kes iganes ei röögi koguaeg rassist ja rassist. Miks see on just ikka pigide pseudo probleem? Tegelikult nad ei oskagi vastata, sest nad ei tea ise ka. See on emapuimaga kaasa antud ja meedia ja eriti obama räägib sellest ühtvalu.
+45 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
 / 11:49, 4. nov 2015
See on propaganda tulemus, neil soroslastel on kõik rassistlik seejuures välistatakse mustade rassism valgete vastu, et see ei olevat üldse võimalik, kuigi näited on küllalt. Puhas propaganda ongi see kõik, kui huvi tundma hakkad saad aru, et räägid lihtsalt ajupuudelistega, kes ise ei saagi aru, mida suust välja ajavad. Oma orjpõlve minevikuga manipuleerimine (mis oli juutide tegevus) ei lähe neil ka Eestis läbi, eestlased ei ole neid orjastamas käinud ega üldse orjapidamisega eriti kokku puutunud, aga eriti juhmid mustad sellest muidugi aru ei saa, sest nad näevad ainult nahavärvi, puhas rumalus.
+26 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
B
Bet you can't call this man racist as he is black / 13:44, 4. nov 2015

Black Pastor Shocks Black Congregation
Katrina orkaanist jutlus ja inimeste käitumisest selle ajal ja järgselt. Hiljem jutlus kas Obama presidentuuri ajal on midagi muutunud musta mehe hüvanguks-jaoks, sest mustad mehed valisid Obamat eelkõige nahavärvi alusel. Pastor sõnab et ei ole, ikka samaks jäänud asjad vaatamata lubadustele.

Black People Are Haters And Losers
The only thing black people can use is their hate... and they are doing good job at it..

Negriidne jutlustaja räägib sellest, et ilma rassismita oleksid negriidsed vaesed ja sellepärast negriidsed viljelevadki veel sajandeid peale orjuse kaotamist rassismi, sest väljavaated iseenda oskuste ja tööga rahuldavalt raha teenida on vähesed. Kuid kunagi veel vähem kui sajand tagasi ei olnud see nii, see rassism kasvas järsult seeläbi mida rohkem hakati ellu viima ühiskonnas kõikehõlmavaid plaane ühiskonda tervendada läbi viies aktsioone ja sotsiaalabiprogramme, mis muutsid inimeste loomust. Sotsiaalabi muudab inimesed laisaks ja ei pane enda tegude eest vastutama. Lihtsam on süüdistada teisi rassismis ja võtta vastu sotsiaalabi.

negriidne jutlustaja Ameerikast jutleb sellest kuidas vaeste aitamine on asju vaid halvemaks teinud, vaesed on laisaks muutunud ja mida rohkem abistamiseks raha kulutatakse, seda veelgi laisemaks abistatavad muutuvad ja teevad samasuguseid lapsi lisaks.
+15 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
A
Arvamusvabadus / 08:43, 4. nov 2015
Kui inimene kaitseb OMA rahvast, kultuuri, kodumaad ei ole tegu rassismiga, okupandid arvavad muidugi teisiti.
+55 -2 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
?
??? / 09:04, 4. nov 2015
Muidugi on rassism,kui bussides juba öeldakse rassistlikke vöi kahemöttelisi jutte.Ka on meil palju turiste,kui neid tylitada ja pahasti öelda,mida see siis sinu meelest on?Pole vaja kellegile ninna hypata ja käituda normaalselt,siis poleks ka sellist rassismi juttu meie maal tulnud.Lihtsalt möned arvavad,et igayks vöib välja sylitada mis sönu tahes.Ei vöi.Kellegil pole öigust kellegile pahasti öelda ega solvata.
+1 -47 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
E
ettepanek / 11:55, 4. nov 2015
Osta endale parem aju!
+23 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
T
to ??? / 17:38, 4. nov 2015
Palgaline, lõpeta üks kord ära see turistide jutt, igas teemas korrutad seda.
Eestis ei ole mustanahalisi turiste kunagi käinud.
Üleüldse ei ole Eesti üldse turismimaa, ei tulda siia külma kliimasse, kus turistide jaoks mõnusat sooja randa ja mägesid ka ei ole.
Ajad Eesti Egiptuse, Tai või Kanaari saartega segi.
+13 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
S
Simmo / 08:24, 4. nov 2015
I do feel sorry about morons
+6 -3 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
E
ennustus / 07:47, 4. nov 2015
usas võtavad võimu latiinod ja afroameeriklased,kuhu on valgetel jänkidel põgeneda,aga põgenema te hakkate
+38 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
 / 12:25, 4. nov 2015
Seal köetakse tõelist rasssõda üles, konkreetsete poliitikute poolt. Eks see ole nende asi, mida oma kodus teevad, ilmselt jõuab asi kodusõjani. 
Seda enam ei ole sellist jama vaja Eestisse importida illegaalide näol, kellele ei ole siin kohta, ega tegevust, mis nende ootustele vastaks, st ainult neile depressiooni, frustratsiooni ja meeleheidet, milleks neid siia tassitakse? Ainus tulemus saab olla kasvav rahulolematus ja agressioon, kellele seda vaja on? See kõik kirjeldab ainult ühte vaimset invaliidistumist ebasobiva keskkonna tõttu. Kas vaimuhaigetest puudus on Eestis?
+21 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
E
Ex-soomlane / 07:04, 4. nov 2015
Ma ei usu et Eestis oleks lai levik rassismi mustnahalisi ameerikalasi vastu. "Multikulturalistid" reklaamivad, et "nõustuda kõik naha värvid", aga inimesil pole mingi probleemi naha värviga alustuseks. Probleem on ülbed araablased noormehed kes valetavad kõikest ja tahavad "we want our money!". Näiteks, ötsige googlest "Pildid" otsingul : "juha sipilä näytän vanhemmalta". Kas usud mida Iraagi "laps" siin pildis ütleb?
+27 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
P
Puhas kröhva / 06:46, 4. nov 2015
Pildil
+18 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
P
pisut lugemist / 01:19, 4. nov 2015
millega USA toetatav nn "mõõdukas opositsioon" tegeleb
Teateid Süüria tegelikkusest: meeleheites Homs ja infosõda
+21 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist K kuulge / 01:03, 4. nov 2015 Kohalikud venekeelsed on alates teise maailmasõja lõpust eestlasi rünnanud ja mõnitanud, kampadena tavaliselt ja see pole ju rassism, kuidas seda nimetada? Keegi võiks statistikat teha palju on poisse ja mehi surnud kogu selle aja jooksul tänava rünnakutes, rassism klassikalisel kujul pole eestis aktuaalne. +37 -6 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist / 12:31, 4. nov 2015 see ongi propagandistide üleskraabitud pseudoteema, narrimine ja tülitsemine käib igal pool ja mustad ei ole erandiks, ainult sellele soovitakse igal juhul rassismi silti külge kleepida. Valged koolilapsed tülitsevad bussides, see ei ole probleem, aga kui mustaga tülitsema juhtud siis oled rassist? See on absurd, mis omakorda viib igasuguste suhete vältimisele teiset rassist isikutega. +22 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist ! !!! / 01:01, 4. nov 2015 Rassism on igasugune nahavärvist tulenev eelistamine või diskrimineerimine. Ka see, kuidas suhtutakse valgetesse mitmel pool Aafrikas või Aasias. Mitte alati ei ole diskrimineeritav mustanahaline, see võib ka valge olla. Kas või USA-s endaski. Kui peremees kuulutab välja konkursi uue töötaja leidmiseks ja kandideerivad nii must kui ka valge, eelistab arukas peremees pigem musta. Ja kui on vallandamine, saab sule sappa kõigepealt valge. Miks? Sest kui valge võetakse tööle viimasena või saab esimesena kinga, siis pole kellelgi midagi ütlemist. Juhtub see aga must olema, on kohe rassismisüüdistused kaelas ning ettevõtja maine rikutud. Lihtsam on kergemat teed minna. +43 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist ? ??? to !!! / 04:29, 4. nov 2015 väegade õige. USA-s on ka veel nii, et kohalike omavalitsuste ehituskonkursse peavad sõltuvalt selle asukohast ja seal elavatest inimestest võitma kord firmad kus rohkem neegreid, kus valgeid, kus poolakaid, jne. +16 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist T teadja / 00:26, 4. nov 2015 Tundub ,et paljud mustanahaliste mõnitajad on venekeelsed. Olen ise näinud. Tea kas Putin andis korralduse provokatsioonideks?! +15 -30 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist T to / 00:35, 5. nov 2015 Oi kus putinoidid läksid ärevaks! ... miinuseid laduma! +4 -2 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist V Videost / 23:31, 3. nov 2015 Mis puudutab seda videot, siis nn rassismi teemaga on õigem pöörduda nende poole, kes video tellis (kiitis heaks stsenaariumi), võttis töö vastu ja maksis selle eest. Millise ministeeriumi ja erakonna vastutusalas see on? +19 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist M max / 23:11, 3. nov 2015 usa ise tapnud maha terve indiaani rassi,endil neil puudub selge tunnetus meie asjadest,rahvas kes püsind ja eland siinmail vähemalt kümmetuhat aastat,ja igal lapsel tõesti õigus aga oma riigis ja kodumaal,ja millel põhineb see enamuse toetus,kui mina kedagi toetan siis ikkagi pigem oma naabreid kui kedagi kauget. +57 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist R Rnx / 22:39, 3. nov 2015 Eks asja teavad täpselt asjaosalised ise, mis ja kuidas midagi oli. A la keegi kuskil rääkis või kuulis põhjal oletusi ja süüdistusi teha on natukene ülepingutatud. Seda veel saatkonna tasandil...Hetkel küll küsiti sealt arvamust ja nad ei sekkunud ise. OK, aga ikkagi. Loomulikult on see inetu tegu kedagi nahavärvi pärast lahterdada, aga eks inimesi ole igasuguseid. Samas ärritas kergelt see patriotismi asi. Vaevalt keegi oma elu võõra riigi eest niisama annaks. Ollakse eelkõige ikkagi teenistuses ja töö on töö. Teisalt suurriigile ikkagi asi geopoliitiline. Mitte, et ma nüüd hirmsasti NATO vastu oleks. Pigem küsitavus selle suutlikkuses olukorras ka reaalseid samme teha. A la "mõistame hukka" ja "sanktsioonid" aitavad lihtrahvast väga vähe, kui keegi "muu" näiteksl võimuga asja üle võtab. Praegu ei suudeta isegi niisama piire relvitute inimeste vastu pidama panna. Loo võiks kokku võtta sedasi, et kui 1.3 mil. inimesest 5 jobu on midagi s*tasti öelnud, siis ülejäänud liistule tõmmata...Andke andeks., aga emotsioonid keevad üle. +40 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist S samuti Iraagist / 21:10, 3. nov 2015 Kui siin on rassism, siis tädike seleta ära kuidas saavad Afganistaanist sõja põgenikud tulla. +52 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist E eestlane / 21:01, 3. nov 2015 [ Sisu ei vastanud Õhtulehe kommenteerimise reeglitele. ] ! ! / 01:04, 4. nov 2015 Rassistlik multikas? Kes see sedasi ütleski, et kui pole vaenlast, siis tuleb too lihtsalt välja mõelda? Teha sääsest elevant. +33 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist L lühidalt / 20:51, 3. nov 2015 Destiny of weaklings is to go extinct. +11 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist E ei oskagi muud öelda / 20:29, 3. nov 2015 Kui et välismaa neiu võiks endale kohalikud olud selgeks teha, vähem poliitikuid uskuda ja mitte unistada asju, mida tegelikkuses ei esine. Be real, mam! +56 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist M Mikk / 20:20, 3. nov 2015 Tõenäoliselt on tegemist vene mõjuagentide või agitaatorite provokatsiooniga ajada liitlased omavahel riidu! Venelaste peamine prioriteet on ju Baltikumist USA välja saada ja ise sisse end seada. +12 -34 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist M mari / 19:49, 3. nov 2015 Miks rassism ja mitte natsionalism? +58 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist K Kuidas palun? / 19:40, 3. nov 2015 "Meie sõdurid ja saatkond toetavad endiselt enamikku Eesti ühiskonnast, kes ei aktsepti ega andesta mittesallivust" Mida??? millest või kellest on jutt - mis uringu alusel selline väide põhineb?? enamik eestlasi armastab valget Eestit!! Eat this! Sotsid tagaotsas Mikseriga, on ammu devalveerunud, Mikser lasi nad oma võimajanu kustutamise najal põhja... +78 -4 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist A Arne / 19:39, 3. nov 2015 USA peaks vait olema. Ajalugu ei tunne suuremat genotsiidi rassitunnuste pôhjal kui see Mis seal toime pandud. Kestab tänaseni. +71 -2 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist € €giptuse munaqll / 19:33, 3. nov 2015 Jänkid võiks selle koha pealt kuss olla. Neil ei ole rahvust. +78 -3 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist A azza / 19:31, 3. nov 2015 Rassismi kodumaa ameerika on muidugi kõige õigem jutlustaja sellel teemal - pole seal sajanditega sellest probleemist üle saadud ja vaevalt et saadaksegi .... +72 -3 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist J jants / 08:50, 4. nov 2015 minu kommentaar kustutati nagu tavaliselt,sisu lihtne-kas eestlased vedasid neid õnnetuid neegreid Ameerikasse?Kui tahate teada,kes on see õige rassist,vaadake ringi nendes pagulaskvartelites üle terve Euroopa.VALGEL INIMESEL SINNA ASJA POLE .Kas tahame ka omale siia sama? +33 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist O ONCE AGAIN / 19:02, 3. nov 2015 Kaadrikaitseväelane ei tohiks tegeleda enda poliitiliste veendumuste ja sellesisuliste sõnumite levitamisega. Nii sotsiaaldemokraadist kaitseminister härra Hanso ega ka ta erakonnakaaslasest härra Mikser (end kaitseminister) ega reformierakondlasest peaminister hr Rõivas ei ole juhtumijärgsetes enda avalikes leheveergudel ilmunud sõnavõttudes siiani adresseerinud ega saanud sellest aru milles tegelik sündmustiku juriidiline murekoht seisneb ja kas see tegu vääriks distsiplinaarkaristust. Kaadrikaitseväelane ei tohiks tegeleda enda poliitiliste veendumuste ja sellesisuliste sõnumite levitamisega. +74 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist E eesti pensionär / 18:53, 3. nov 2015 Mõned aastad tagasi käisin Reisil Tsehhi Vabariiki ja sain eestlasena tunda, mida tähendab kui sinu rahvuskaaslased on millalgi, aastaid tagasi osalenud nõukogude vägede tankistidena Praha ülestõusu maha surumisel ja millise pilguga vaatas see tšehh meid kui näitas Rahvusraamatukogu ees oleval platsil seda kohta meile, kus nende üliõpilane süütas ennast protesti märgiks elusalt põlema. Meile üteldi enne kui linna peale läksime, et tšehhid eriti eestlasi ei salli ja seda just Praha sündmuste tõttu, nad ei andestavat seda iialgi eestlastele. Vaat nii, eks meil ole ka teatud rahvustega omad valusad mälestused, kuigi tundub, et eestlase mälu on lühike. +33 -13 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist N nomaitia / 19:26, 3. nov 2015 eeh, on siis ikka mingil nsvl-i asjal tegeliku vihaga miskit pistmist? on ju eestlaste ja tšehhide vahel muudki. http://kultuur.elu.ee/ke480_tsehhi.htm +26 -1 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist 1 18 / 19:27, 3. nov 2015 Tsehhid said 68 aastal samuti asja eest. Eestlastel polnud veel 1945 a "Tšehhi põrgu" meelest läinud. Vastutasuks 1968 aasta eest konstrueerisid ja ehitadid tsehhid omakorda Ansipi klaasist samba. +43 -4 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist K kurb / 00:54, 4. nov 2015 aga Sa pensionär, meenutanud tšehhidele kuidas nad relvituid Eesti sõjamehi tapsid. Kusjuures pettusega. Muide, kust see info, et eestlased seal tankistid olid? Kindlasti mingeid eestikeelseid tanki meeskondi polnud. Eesti õnneks oli jah see, et Käbin oli Dubcekist osavam laveerija. +20 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist A Ah, / 17:45, 5. nov 2015 mis sa plärad. +1 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist 1 18 / 18:48, 3. nov 2015 [ Sisu ei vastanud Õhtulehe kommenteerimise reeglitele. ] T to 18 / 20:45, 3. nov 2015 Hästi öeldud, respecto. +30 -0 • Vasta • Teata ebasobivast kommentaarist
Poliitik ja tema mõtlemine

häbelik_karu

Karul on häbi …

David Vseviov selgitab, kuidas mõtlevad poliitik ja mitte-poliitik, viimase mõtlemist(tõsi küll, üha harvemini) kammitsevad sellised anakronistlikud kriteeriumid nagu eetika, ausus jaa muu selline jama.

Poliitik, kelle mõtlemisel selliseid kammitasaid pole võib harrastada mõttelendu, milleni tavainimene vaevalt küündib

V.I.Leninist, tasub kuulata

shame_on_juu

… ja affil on piinlik

Politician2

… poliitikul mitte kunagi

poliitkud_enne_praegu
Vihakõne lõpp

Idee pole küll uus, kuid paljutõotav:
lõpeb vihakõne, valitsuse kritiseerimine, ründed LGBT sektorile … ja üldse sünnib palju head, sealtmaalt puudub Eesti keeles selleisteks inetusteks võimalus

Eesti poliitikud rõõmustavad juba ette

Väljakutse lingvistidele, semantikutele, IT sektorile  jne.:

Luua keel, milles väljendatud seisukohad on igal juhul kooskõlas valitsuse, pagulas- ja LGBT organisatsioonide ja teiste tolerastide seisukohtadega.

Sätestada põhiseaduslikult see keel ainsaks lubatud väljendusvormiks:

lgbt-Im-human-flag

 • Ajakirjanduseś
 • Raadios
 • Televisióonis
 • Internetikommentaariiumites
 • Muus avalikus suhtluses

refugees_are_humans

image_pdfimage_print
image_pdfimage_printEKRE Sõprade klubi

Jüri Kukk EKRE Sõprade Klubi

Meil Eestis on päris palju neid, kellel pole midagi pagulaste vastu.

Mida neile öelda?

Ei hakka vihakõnesid pidama!

 • Soovin neile just sellist elu nagu nad arvavad olevat neis Euroopa piirkondades, kuhu pagulased on sisse kolinud.
 • Et moslemimehed suhtuksid teisse (kui olete naine) või teie (kui olete mees) kallimasse, tütresse või õesse just nii, nagu nad suhtuvad rootslannadesse Rootsis.
 • Käitugu nad teie kodutänaval just nii nagu nad teevad seda Malmös.
 • Pidagu nad seadustest, mida teie aktsepteerite, just sel määral kinni nagu nad teevad seda Saksamaal, Norras, Prantsusmaal või Suurbritannias jne.
 • Kui pagulased on tõesti nii toredad, kui te arvate, siis soovin ju teile ainult head.
 • Kui aga nad seda pole, siis võite mind õelaks pidada, aga te olete ära teeninud sellise elu, mida meie, sallimatud, siia ei soovi ja mille all paljudki eurooplased kannatavad.

Vastik mängimine lastega