Hea nõu, kui teid sunnitakse vaktsineerima.

 
Asjalik nõuanne, kuidas käituda, kui keegi peaks teid survestama vaktsiiniga….
Soovitan küll soojalt kasutada, kui häda käes!!!
PALUN, SÕBRAD, SIIN ON KIRI PEREARSTILE VÕI MEDITSIINIASUTUSELE, MILLE VÕITE ESITADA, KUI LÄHETE VABATAHTLIKULT VÕI SUNNIVIISIL VAKTSINEERIMA.
Küsimus:
Kuidas käituda, kui teid sunnitakse vaktsineerima?
Vastus: uurida kõike põhjalikult, enne kui vastata „ja“ või „ei“.
Kui seisate dilemma ees, kas lasta end vaktsineerida või kaotada töö, võiksite toimida nii, nagu üks meditsiinitöötaja välismaal. Seesama inimene sai tööandjalt käsu: lasta end vaktsineerida või vastasel juhul… Ta ei öelnud kohe vaktsiinile EI, vaid pöördus kirjalikult sama raviasutuse poole, kus tal tulnuks oma vaktsiinisüst teha. Tema kirja sisu oli järgmine:
„Kirjutan Teile seoses Teie poolt süstitava koroona-vastase vaktsiiniga ning palun Teilt olulist informatsiooni, mis AITAKS MUL OTSUSTADA vaktsiinisüsti poolt või vastu. Siinkohal lähtun ma põhiseaduses sätestatud õigustest, mis puudutavad inimeste elu, tervist ja nende kaitset. Sellest tulenevalt:

1. Kas Te, palun, saate mulle kinnitada, et Teie poolt süstitav koroona-vastane vaktsiin on aktsepteeritud ja registreeritud covidi ametliku ravimina, ning tegemist EI OLE eksperimendiga?
2. Kas Te, palun, saate mulle kinnitada, et Teie poolt süstitav vaktsiin on täielikult ja põhjalikkuseni – kõikidel tasanditel – läbi uuritud; et sellele on antud positiivne hinnang erapooletute vastava eriala ekspertide poolt, ja et Teie olete tutvunud ka nimetatud ekspertide hinnangutega?
3. Kas Teil, palun, on võimalik tutvustada mulle ka Teie poolt süstitava vaktsiini ainelist koostist, ning kas kasvõi ükski nendest komponentidest on organismile kahju tekitavate omadustega?
4. Kas Teie, palun, saate anda põhjaliku ülevaate organismi vastureaktsioonidest, mida selle vaktsiini manustamine on senini tekitanud, või millest peaks selle vaktsiini süsti saaja teadlik olema? / võiks teadlik olla?
5. Kas Te, palun, olete valmis kinnitama, et Teie poolt süstitava vaktsiini puhul ei ole tegemist mingi nn. eksperimentaalse mRNA muundajaga?
6. Kas Te, palun, saate kinnitada, et minu tööandja poolt mulle edastatud vaktsineerimise kohustus EI OLE TINGITUD Teie-poolsest survestusest minu tööandja suunal ning tegemist EI OLE Nürnbergi koodeksi sätete rikkumisega?
7. Kas Teil, palun, on võimalik mulle selgitada, kui suur risk jääb mulle koroonasse (surmavalt) haigestuda / koroonast paraneda, kui ma end vaktsineerin? / kui ma end ei vaktsineeri?
Kui olen saanud Teilt põhjalikud vastused oma küsimustele ning veendun, et vaktsineerimine ei tekita ohtu minu tervisele, olen ma heameelega nõus tulema Teie juurde vaktsineerima, juhul kui Teie olete valmis ka:
1. Kinnitama mulle, et Teie poolt tehtav vaktsiinisüst ei kahjusta minu tervist;
2. Punktis 1 kinnitusele lisaks, saatma ka Teie kliiniku peaarsti (ja teiste analoogilistes olukordades vastutust võtvate ametiisikute) kinnituse selle kohta, et Teie võtate enda kanda nii juriidilise kui ja finantsvastutuse juhtudeks, mil Teie tehtud vaktsiinisüst võiks põhjustada mulle terviseriket või komplikatsioone;
3. Seisma hea selle eest, et juhul, mil ma Teie poolt selgitatud või selgitamata jäetud informatsioonist tulenevalt otsustan siiski – põhjendatult – vaktsiinisüstist loobuda, ei ohusta see minu tööd, ei tekita minu suhtes negatiivse eelarvamuse kujundamist ega too mind ohvriks diskrimineerimisele! Ühtlasi pean õigeks ja oluliseks, et säiliksid põhiseaduses sätestatud õigused kõikide inimeste, s.h. minu elule ja tervisele!”
Nõnda siis: Sinu kirja adressaadil EI OLE VÕIMALIK anda Sulle seda informatsiooni, mida Sa palusid, ning Sina EI OLE ka ignoreerinud oma tööandja korraldust lasta end vaktsineerida!