Rass on bioloogiline reaalsus

Rass on evolutsiooniline ja biologiline reaalsus, mitte sotsiaalne konstruktsioon

Rass ei ole ühiskondlik konstruktsioon [social construct], ühiskond[society] on rassiline konstruktsioon.
Võib ju küsida: “Mis tähtsus on rasside erinevusel!”, vastus on:
“See on tähtis, kuna tõde on tähtis! Parem, kui otsustused põhinevad tõel, selleasemel, et põhineda fantaasiatel! Erinevad rassid ON erinevad, nad ei ole võrdsed, kõigil neil on oma evolutsiooniline ajalugu”

Professor Douglas Whitman  points out that evidence for the biological
reality of race is overwhelming and that anyone who denies it is
 a slimy Marxist or a complete idiot.

https://altcensored.com/watch?v=jeb09GS7ids

 

Natuke sisust:

 • Liik – isendid annavad omavahel [sigimisvõimelisi] järglasi
 • rass-erinevusedPopulatsioon: erinevates piirkondades elavad grupid [geograafiline mõiste]
 •  Alamliik: adaptiivsed DNA mutatsioonid populatsioonides, 90% määrang, lihtsustatult:- võta 100 isendit kummastki populatsioonist, sega nad ära, paiguta tagasi oma õigele kohale – kui täpsus on üle 90%, on tegemist erinevate alamliikidega
 • Rassilisi erinevusi on mainitud läbi aegade: Vana-Egiptus, Pärsia, Kreeka, Rooma, Hiina kirjutistes
 • World_Map_of_Y-DNA_HaplogroupsRassierinvused on:
  – morfoloogilised.
  – psühholoogilised,
   – /Life History/,
  – haigustele vastuvõtlikkus,
  – käitumine ja temperament,
  IQ ja kreatiivsus NB!
  – Kultuur ja tsivilisatsioon
  – DNA
 • Geneetikast: Haplotüüp on desoksüribonukleiinhappe mutatsioonide kogum, mis pärandub üheskoos järglastele. [Wikipedia] või Tihedalt aheldunud geneetiliste elementide (nt. eri lookuste kindlate alleelide) järjestus kromosoomis, mis pärandub ühtse üksusena.[geneetika.ee/] … jaa nii edasi
 • haplotype2Haplotüüpide uurimine võimaldab meil jälgida inimpopulstsioonide liikumist ajas ja ruumis, lisatud kaardid on neile, kes asja vastu lähemat huvi tunnevad
 • Uuemad uurimused viitavad võimalusele, et mingi grupp arenes väljaspool Aafrikat, liikus Aafrikasse ja sealt jälle välja
 • Eurooplaste geene on leitud Põhja-Ameerika indiaanlastelt, mis viitab jääajaaegsetele rännetele üle Islandi ja Gröönimaa
 • homo-sapiens-subspecies

  Inimese, liigi “Homo Sapiens”, alamliike

  Kuhu tõmmata piir alamliikide vahel on igaühe enda otsustada, kuni järgitaks ülaltoodud 90% reeglit

 

 

 • Inimesed kogu maailmas on 99,5% ulatuses sarnased, st. 0,5% erinevad
  Inimese DNA 3 000 000 000 /base pairs/ 0,5% = 15 000 000 /base pairs/ – st inimesed on väga erinevad
 • haplotype3

  Meetod, mis  võimaldab rahvaste eristamist: Soomlased-Norrakad-Rootslased-Taanlased, samuti Askenazi juute teistest [35:13]

  Väga pisike muutus DNA’s võtib tekitada tohutu muutuse, sinu ja neegri DNA võivad olla 99,999% sarnased, kuid just see 0,0001% määrab kohastumusliku erinevuse
 • Vt. ka Anatoli Klyosov [“ДНК-демагогия Анатолия Клёсова”]
 • Ei saa öelda, milline rass on parim, iga neist on kohastunud erinevalt:
  – eskimod külmale
  – tiibetlased suured kõrgused
  – somaallased kõrbed
  – pügmeed vihmamets
  – eurooplased probleemide lahendamine ja uute lahenduste otsimine
  See on just see, mida ootame evolutsioonilt …
  [ … mitmed äärmiselt rassistlikud ja poliitkorrektsusetud väljaütlemised … aga kuulake ise]
 •  Võib küsida:
  “Mis tähtsus on rasside erinevusel!”, vastus on:
  “See on tähtis, kuna tõde on tähtis! Parem, kui otsustused põhinevad tõel, selleasemel, et põhineda fantaasiatel! Rassid ON erinevad, nad ei ole võrdsed.”

Alamliikide tekkimine evolutsiooni käigus on norm, selliselt toimibki evolutsioon, kes väidab rasse mitte eksisteerivat on täielik idioot [35:44]

Minu järeldus – rass on kohastumuslik erinevus

 • Eri populatsioonides tekivad adaptiivsed DNA mutatsioonid, ehk siis kohastumused antud looduslikes tingimustes elamiseks.
  – 90% reegel määrab, kas on tegemist alamliigiga, rass
 • Sellised kohastumused esinevad ka psüühhilisel [aju-] tasandil
 •  — kontrolli, kas sina tuled samale järeldusele …

Kuna:
“Ükski filosoofiline teos pole täielik, kui talle pole vastuteost” – Borghes
Erinevaid käsitlusi, enamus näitavad, et rasse pole olemas, kuid otsustage ise:


In Memoriam!

Veel üks mees, kes hoiatas rasside segamise eest!
Rahu tema põrmule! [surn. 3. juuni 2016.a.]

One thought on “Rass on bioloogiline reaalsus

 1. Üks tore kommentaar Facebookis:
  Avo Pihkva: ehh. antud juhul näitab pigem ju ikka valge rassi esindaja ehk siis “sind on märgatud, rassist” siin oma “bioloogilist väiklust”

  EI IMMIGRATSIOONILE (EI)
  https://www.facebook.com/groups/976040235771986/permalink/1185303054845702/?comment_id=1185340794841928&notif_t=group_comment_reply&notif_id=1466966437473168

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *