1

Rassism ja rassist

Rassism ja Poliitiline-korrektsusRassism ja rassist

 • Rassism on õpetus rassidest, nende omadustest ja nende erinevustest
 • Rassist on inimene, kes rakendab rassismi õpetust reaalses elus
  Vrd.: budism <-> budist, kommunism <-> kommunist, zionism <-> zionist jne

Mida õpetab Rassism:

 • neeger on must
 • eurooplane on valge
 • pilusilm on kollane
 • indiaanlane on punane
 •  — need on asjad, mida enamus meist ehk on märganud, kuid on veel …
 • … nn. “elu tõsiasjad” mis poliitkorrektsust põdejatele ebamugavad on …

 • Siit saab siiski hea tahtmise korral vaadata, märkus sealjuures:
  https://youtu.be/6SJNVb0GnPI
 • Keelasime kasutajate tagasiside põhjal teatud funktsioonid, näiteks kommenteerimise, jagamise ja videosoovitustes ilmumise, kuna selle video sisu võib olla osale vaatajatest sobimatu või solvav.

Ainet mõtiskusteks: tabel sellest ettekandest

iq_neeger_valge_rassism

miksi_afrikka_ei_menesty_rassisim
Järgnev näitab, millise saatusliku vea teevad need, kes eeldavad neegritelt samasugust intelligentsi, kui see on valgetel või kollastel, kirjutajaks mees, kes on elanud ja õpetanud 20+ aastat Aafrikas:
“Miksi Afrikka ei menesty?”

Sellest artiklist saab ka aimu,
et neegritel on – pehmelt öeldes – “raskusi” kontseptuaalse mõtlemisega

Kontseptuaalne mõtlemine, definitsioon ja eeldused näidetega:
"Conceptual thinking is the ability to understand a situation or problem by identifying patterns or connections, and addressing key underlying issues. Conceptual thinking includes the integration of issues and factors into a conceptual framework. It involves using past professional or technical training and experience, creativity, inductive reasoning, and intuitive processes that lead to potential solutions or viable alternatives that may not be obviously related or easily identified"

Kontseptuaalne mõtlemine seisab kolmel vaalal:

 • Abstraktne mõtlemine – pall on nii õhu-, jalg-, tennise- kui pingpongipall
 • Ajataju – pidev hilinemie, neegri ajatunnetus on igavene olevik, samasugune on ajataju kuni 8 aastasel lapsel
 • Hall mõtlemine [vs must-valge mõtlemine] – vili on kas puu otsas või puu all, seda, et vili võiks asuda ka poolel puutüvel, pole võimalik väljendada, samuti sageliesinev küsimus: “On see hea või halb?” … ja mitte ainult neegritel

Scientific_racism_irish-rassismJulgen väita, et kõigi abiprogrammide läbikukkumine, nii Aafrikas, kui mujal on põhjustatud abistajate eeldusest, et abisaajad on sama arukad, kui nemad …
… ehk teisisõnu:
Abistajad pole küllalt arukad taipamaks, et abisaajad pole sama nutikad kui nemad …
 … või lihtsalt välditakse “elu tõsiasju”, miks küll, peaks selguma järgnevast:

Siin lisandub veel üks komponent – hüperemotsionaalsusest tingitud koostöövõime puudumine neegritel. Järgnevate videote autor on ise samuti neeger.

 

Mis on siis see, mis takistab neegritel saatmaks korda suuri asju: EMOTSIONAALSUS

Emotsionaalsus muudab neegrid ebaloogiliseks, irratsionaalseks, ülitundlikuks, ego-driven, ülereageerivateks jne.

Näiteks, võttes 5 aasia IQ=100 õpilast ja panna nad projektis koos töötama ja 5 sama IQ’ga neegrit, siis aasialased on tõenäoliselt edukamad, kui neegrid – emotsionaalsuse, mitte IQ erinevuse tõttu … see on, mida me näeme neegerkommuunides iga päev
[18:08]

The description of ADHD sümptoms match almost perfectly the behaviors of most African Americans. Bud bedause Black folks are ignorant, they don’t know that there is a correlation between their current situation and ADHD [33:11; 33:19]

75% juhtudel on ADHD päritav


An IQ of 70 suggests mental retardation—at least it would in the Caucasian populations of Europe, North America, Australia and New Zealand. There it would frequently be associated with dysfunctional social behavior and visible deficiencies.

vt ka: “Poliitkorrektsus, mentaalne häire”
Kas sõim: “rassist”

Palju kasutatakse sõna “rassist”, küll siis süüdistamiseks, häbenemiseks, sõimamiseks või mida iganes.

Teeme nüüd selgeks mis on rassism ja kes on rasssist:

 • Rassism on “rassiline diskrimineerimine”
 • Rassist on isik, kes pooldab, harrastab, levitab “rassilist diskrimineerimist” või selle ideid

Auoriteetseim allikas rassismi lahtiseletamiseks on ÜRO Inimõiguste Konventsioon
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/

Otsetõlge:

 1. Selles konventsioonis termin “rassiline diskrimineerimine” tähendab igasuguste erinevuste, vahetegemiste, väljajätmiste või piirangute või eelistuste tegemist, mis põhinevad rassil, ihuvärvil, päritolul või rahvuslikul või etnilisel päritolul, mille eesmärk on kaotada või kahjustada võimalusi tunnustada või kasutada võrdsetel alustel inimõigusi ja põhivabadusi poliitilisel, sotsiaalsel, majanduslikul, kultuurilisel või mingil muul elualal.
 2. See konventsioon ei puuduta neid erinevusi,mis on vastu võetud Riigi poolt kodanike ja mittekodanike suhtes..
 3. Midagi selles konventsioonis ei või tõlgendada Riikide ametlike korralduste vastu,mis puudutavad rahvust,kodakondsust ja naturilisatsiooni ,juhul kui need korraldused ei diskrimineeri ühtegi eri rahvust.
 4. Erilised meetmed,mis on vastu võetud selleks, et ainult saavutada mingi rassilise- või rahvusgrupile piisavat edendamist ja mis võivad olla vajalikud selleks ,et kindlustada neile gruppidele või üksikisikutele võrdseid võimalusi inimõiguste ja põhivabaduste kasutamisel.Neid meetmeid ei või pidada rassiliseks diskrimineerimiseks,juhul kui nende meetmete tagajärjed võivad viia erinevate rassiliste gruppide erinevate õiguste säilitamisele ja nad ei jatku pärast seda ,kui eesmärgid,milleks nad olid ette võetud,on saavutatud.

Tõlkinud Reet Kaarmaa

Katsume lahti seletada:
Rassism on ja sa oled rassist, kui:

Punkt 1

 1. Rakendad
  1.1.1. – erinevusi,
  1.1.2. – vahetegemisi,
  1.1.3. – väljajätmisi või
  1.1.4. – piiranguid või
  1.1.5. – eelistusi
 2. Aluseks
  1.2.1. – rass,
  1.2.2.- ihuvärv,
  1.2.3.- päritolu või
  1.2.4.- rahvuslik või
  1.2.5.- etniline päritolu
 3. Eesmärgiga
  1.3.1.- kaotada
  või
  1.3.2.- kahjustada
 4. Kellegi võimalusi
  1.4.1.- tunnustada
  või
  1.4.2.- kasutada
 5. Inimõigusi ja põhivabadusi (võrdsetel alustel)
  1.5.1.- poliitilisel,
  1.5.2.- sotsiaalsel,
  1.5.3.- majanduslikul,
  1.5.4.- kultuurilisel
  või
  1.5.5.- mingil muul elualal

Näide:

Oled rassist, kui:
p11pealkiri + 114 + p12pealkiri + 122 +  p13pealkiri + 132 +´ p14pealkiri + 142 +  p15pealkiri + 154
Pane kokku ja sa näed

Punkt 2

Ütleb, et kui Riik on sätestanud erisused:

 • Kodanike ja
 • Mittekodanike

suhtes, siis “PUNKT1” ei kehti

See konventsioon ei puuduta neid erinevusi, mis on vastu võetud Riigi poolt kodanike ja mittekodanike suhtes.

PUNKT 3

Ütleb aga, et, kui PUNKT2 sätestatud erisused diskrimineerivad mingit rahvust, siis PUNKT2 ei kehti

Midagi selles konventsioonis ei või tõlgendada Riikide ametlike korralduste vastu,mis puudutavad rahvust,kodakondsust ja naturalisatsiooni, juhul kui need korraldused ei diskrimineeri ühtegi eri rahvust

PUNKT 4

Ütleb, et kui mõne rassi- või rahvusgrupi, võrdsete võimaluste ja õiguste huvides on sätestatud midagi ja, kui eesmärgi saavutamisel need sätted lõpevad, siis seda ei saa lugeda rassismiks.

Kommentaar: kui mõne eeśmärgi saavutamisksst tehakse mingid reeglid, siis kunagi ei või teada, kas nad ka eesmärgi saavutamise järel ka lõpevad

Erilised meetmed,mis on vastu võetud selleks, et ainult saavutada mingi rassilise- või rahvusgrupile piisavat edendamist ja mis võivad olla vajalikud selleks ,et kindlustada neile gruppidele või üksikisikutele võrdseid võimalusi inimõiguste ja põhivabaduste kasutamisel.Neid meetmeid ei või pidada rassiliseks diskrimineerimiseks,juhul kui nende meetmete tagajärjed võivad viia erinevate rassiliste gruppide erinevate õiguste säilitamisele ja nad ei jatku pärast seda ,kui eesmärgid,milleks nad olid ette võetud,on saavutatud.

Allikas:
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination