Üks vana lugu …

Üks vana lugu aga ikkagi:

” Mida arvata, kui sinu artikkel kõneleb piimalehmade mastiidi (udarapõletiku) esinemisest Eestis ja Taanis, ent retsensenti huvitab, «kuidas teie töö aitab kaasa kliima soojenemisest tingitud võimalike kõrgenenud haiguseriskide mahendamisele» ja «soolise võrdõiguslikkuse tagamisele teie regioonis ja kogu maailmas»?

https://arvamus.postimees.ee/3698883/mati-rahu-pulli-loo-selgituseks