1

Riigikogu on hale kummitempel

Mmini_tempelart Helme kõne Riigikogus 24.11.2015

Eestil puudub suveräänsus ja tahe selleks!
Oleme mandunud bürokraatlikuks Euroopa direktiive truualamlikult matkivaks riigiks, Riigikogu on üksnes Brüsseli otsuste vormistamise kummitempel